Sådan motiverer du dig selv - også når du ikke orker

Skal du præstere på et højt niveau, er det vigtigt at kunne motivere sig selv. Men hvordan bliver du ved med at skubbe dig selv fremad og fastholde arbejdsglæden - også når lederlivet bøvler? Forsker har fundet frem til fire simple råd, der kan sætte gang i motivationen og give dig arbejdslysten tilbage. Læs mere om Ayelet Fishbach teorier her, og hvordan du øger arbejdsglæden.

Skribentinfo

Den fiktive, tyske Baron von Münchhausen, der især er kendt for sine overdrevne løgnehistorier, har en fortælling, hvor han trækker sig selv og sin hest op af en sump ved at hive sig i håret. Sammenligningen mellem det at motivere sig selv og fantasihistorien ligger i, at den energi og den vedvarende indsats, der ofte skal til, hvis man skal fastholde sin arbejdsglæde for en opgave, et projekt, eller endda et karriereforløb kan virke lige så hård, som at hive sig selv op ved hårrødderne. Det virker som om mennesket har en naturlig modvilje mod en vedvarende og fastholdende arbejdsindsats, som end ikke store mængder af kaffe eller inspirerende plakater på kontoret kan løse.

Men at kunne motivere sig selv på en effektiv måde er en af de store forskelle, der adskiller fagfolk, der præsterer på højt niveau, fra andre. Så det er vigtigt hele tiden at motivere sig selv, og skubbe sig selv fremad, selvom man måske ikke helt har lysten. Desuden smitter lederens engagement og motivation medarbejderne. 

Det er til en vis grad meget individuelt, hvor man finder sin motivation. Det, der motiverer den ene person, virker måske ikke for den anden. Ligesom nogle er bedre til at fastholde motivationen end andre.

Ayelet Fishbach er PhD og professor i adfærdsvidenskab og marketing ved University of Chicago, Booth School of Business. Gennem 20 år har hun forsket i menneskelig motivation, og har udviklet nogle strategier, som ser ud til at virke for de fleste mennesker – uanset om man forsøger at tabe sig, spare op eller implementere en opgave på jobbet. De fleste har prøvet ikke at komme godt i mål med en opgave. Enten fordi man har udsat at løse den, eller fordi man har manglet engagement. I de næste fire afsnit får du Ayelet Fishbachs fire råd, der kan hjælpe med at finde motivationen og arbejdsglæden på jobbet.

1. Lav en målsætning, når du skal løse en opgave

Forskning dokumenterer, hvor vigtigt det er at have en målsætning, når man skal løse en opgave. Undersøgelsen viser, at sælgere lukker flere handler, hvis de på forhånd har et mål. Det samme gælder, hvis vi dyrker motion, hvis man har et mål, så er der større chance for, at man hæver sit konditionsniveau. Abstrakte mål, som ”at gøre sit bedste" - er normalt mindre effektive end konkrete målsætninger, som for eksempel at få 10 nye kunder om måneden eller gå 10.000 skridt om dagen. Som en generel regel bør alle mål være specifikke, og det skal være mål man accepterer, og mål man selv har sat.

Mål bør også, når det er muligt, være drevet af den indre motivation, fremfor den ydre. Den indre, iboende motivation er, når det er sine egne mål man forfølger, når motivationen er styret af velbehag. Den ydre motivation har ofte et bagvedliggende formål, som at blive belønnet eller undgå straf.

Ayelet Fishbachs forskning viser, at indre motiver skaber bedre præstationer og mere succes end ydre motiver.

Hvis belønningen i sidste ende er stor nok, vil de fleste fortsætte med selv de mest ubehagelige opgaver. I forbindelse med arbejde, så bliver mange i deres job for pengene skyld og føler sig som "lønslaver". Her udfører man normalt et minimum af det, der kræves for at nå målet. Det er usandsynligt, at den ydre motivation alene hjælper os til at gøre vores bedste.

2. Find de positive og sjove sider

I den bedste af alle verdener vil de fleste finde et arbejde, som man holder af, hvor glæden er med til at holde engagementet højt. Ayelet Fishbachs forskning viser desværre, at mange ikke befinder sig i gode arbejdsrelationer. De er kritiske overfor deres kollegaer og ledere. Men de glemmer, at ”kontormoralen” er nøglen til succes på jobbet. Så hvis man husker den iboende motivation, når man vælger job, og påtager sig spændende projekter og opgaver, så kan man opretholde succes på jobbet.

Man kan ikke altid få drømmejobsene eller -opgaverne. Derfor er tricket at fokusere på de elementer af arbejdet, som man synes er sjovt. Tænk over, hvad der er tilfredsstillende ved udføre en opgave - og hvem der vil sætte pris på din opgaveløsning. På den måde kan du opbygge vigtige interne relationer, som skaber værdi. Kedelige opgaver kan du gøre mere spændende ved fx at lytte til musik imens eller finde nogle gode kollegaer, som du sidder med samtidig med, at du udfører en opgave.

3. Sæt delmål og belønninger

Nogle opgaver eller forløb i en karriere kan virke uoverskuelige, i de tilfælde kan det være nyttigt at skabe andre former for motivation for sig selv. På den måde giver man sig selv en belønning udover det arbejdspladsen tilbyder. Man kan – helt banalt – love sig selv en gave, når man er midtvejs i et projekt eller ved afslutningen på et projekt. Ayelet Fishbach mener dog, at man skal være forsigtig med ”egen belønning”, da det kan gå ud over kvaliteten af arbejdet man skal udføre.

Forskning viser, at det kan være en idé at opsætte delmål. Hvis man deler sine mål op i mindre delmål – fx ugentlige mål i stedet for kvartalsmål, så er det ofte nemmere at fastholde motivationen.

En anden strategi er at ændre den måde, man tænker på de fremskridt, man har opnået. Jo tættere man er på målet, des mere er målet inden for rækkevidde, og vi har en tendens til at øge vores indsats for at komme helt i mål. Det mentale trick betyder, at du skal fokusere på det, du allerede har gjort indtil midtpunktet af en opgave, og derefter vende opmærksomhed mod det, du har tilbage. Forskningen viser, at dette perspektivskifte kan øge motivationen.

4. Udnyt sociale kompetencer

Mennesker er sociale væsner. Vi kigger rundt for at se, hvad andre gør, og bliver deraf påvirket af deres handlinger. Kollegaers attituder påvirker hinanden. Men når det kommer til motivation, så er dynamikken mere kompleks. Hvis du har en lederkollega, der laver en opgave hurtigt, så kan det efterlade jer andre kollegaer frustrerede, og I kan reagere på en af to måder: Enten bliver I inspireret og prøver at kopiere den hurtige kollegas adfærd, eller også mister I motivationen ud fra den antagelse, at man lige så godt kunne overlade opgaven til kollegaen. Det er egentligt rationelt: Mennesker trives nemlig, som en art gennem individuel specialisering og ved at få mest muligt ud af komparative fordele.

En regel er dog aldrig passivt at observere ambitiøse, effektive, succesfulde kolleger; der er for stor risiko for, at det vil være demotiverende. Tal i stedet med dem og hør, hvordan de gør og hvad de opnår ved at arbejde på den måde. At lytte til, hvad dine rollemodeller siger om deres mål, kan hjælpe dig med at finde ekstra inspiration.

Interessant nok kan det at give råd i stedet for at bede om det, være en mere effektiv måde at overvinde motivationsmangel på, fordi det øger selvtilliden og derved ansporer til handling.

En sidste måde at udnytte positiv social indflydelse på er at erkende, at de mennesker, der bedst motiverer dig til at udføre bestemte opgaver, ikke nødvendigvis er dem, der selv udfører opgaverne godt. Så lyt også til dem, der måske ikke er dine faglige forbilleder, men som er gode til at forklare.

Oftere føler vi os som Baron Munchausen i sumpen - kæmper for at komme videre i jagten på vores mål. I disse situationer kan det hjælpe med at udnytte kraften fra indre og ydre motivation. Selvmotivation er en af de sværeste færdigheder at lære, men den er afgørende for din succes.

Bearbejdet efter denne oprindelige artikel fra HBR: How to keep working when you are just not feeling it

Skribentinfo

Kommentarer