Sådan styrker du din faglige ledelse

Faglig ledelse bør have højere prioritet, da en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne. Sådan lyder konklusionen i en stor undersøgelse fra Væksthus for Ledelse. Læs her, hvad der kendetegner faglig ledelse, og hvordan det styrkes.

Skribentinfo

En undersøgelse, hvor 75 direktører, chefer og faglige ledere fordelt på både opgavesøjler og funktioner i kommuner og en region er blevet interviewet, konkluderer, at faglig ledelse er en generisk disciplin, og at de vigtigste faglige ledelsesopgaver er de samme på tværs af opgavesøjler og professioner. Det vil sige, at faglig ledelse er det samme uanset, om du er leder af skolen, byggesagsbehandlingen eller akutmodtagelsen.

Undersøgelsens resultater er formidlet i publikationerne: ”Fællestræk i faglig ledelse” og ”Sammenhæng i ledelseskæden”.

7 generiske træk

Publikationen ”Fællestræk i faglig ledelse” identificerer syv centrale faglige ledelsesopgaver, der bør dominere den faglige ledelse. Dvs. ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- og miljøafdelingen er fælles om, og som alle forudsætter faglig indsigt. Fx fremhæves faglig ledelse tæt på medarbejderne i undersøgelsen som en af de vigtigste opgaver for de faglige ledere – på tværs af de opgavesøjler, der har deltaget. Lederne skal have tid og strukturelle rammer til at fastholde kontakten til praksis.

De syv generiske træk i faglig ledelse lyder sådan:

 1. Formidling og kommunikation af faglige mål og resultater
 2. Valg af faglige løsninger, redskaber, strukturer og processer
 3. Evaluering af resultater for at skabe faglig udvikling
 4. Prioritering af ressourceeffektive faglige løsninger
 5. Udøvelse af faglig ledelse tæt på medarbejderne
 6. Udvikling af arbejdspladsens samlede faglige kompetencer
 7. Udvikling og samordning af løsninger på tværs af opgavesøjler

Sammenhæng i ledelseskæden om faglig ledelse

Publikationen ”Sammenhæng i ledelseskæden” fremhæver, at de faglige ledere ofte har en bred opgavevifte, ikke mindst af administrativ karakter. Viften af opgaver har i høj grad betydning for, om den faglige ledelse kan udfoldes.

Her er det nødvendigt, at hvert niveau i ledelseskæden – fra topchef til faglig leder i det udførende led – fagligt kan udfordre det næste led i kæden. Det forudsætter ikke, at de skal være faglige eksperter, men de skal have tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne gå fagligt i dialog med og indtage en udfordrende rolle overfor næste led i kæden, som de har ledelsesansvaret for. Ellers er der overhængende fare for, at ledelseskæden knækker.

I alt peges der på 10 temaer og muligheder, der kan styrke sammenhængen i ledelseskæden, sætte større fokus på resultaterne og understøtte de faglige ledere bedre:

 1. Fokuser det faglige ledelsesjob skarpt på de faglige ledelsesopgaver
 2. Skab en struktur, der sikrer faglig ledelse tæt på medarbejderne
 3. Sørg for, at støttefunktioner understøtter faglige ledere og frigør tid til ledelse 
 4. Gør strategier og mål synlige gennem hele ledelseskæden
 5. Sæt resultater fra kerneopgaverne på direktionsdagsordenen
 6. Skab homogene værdier og klare forventninger i hele ledelseskæden
 7. Gør evaluering af resultater til en hovedopgave i chefjobbet 
 8. Tag ansvar som bindeled mellem strategisk niveau og udførende led  
 9. Tag ansvar for de tværgående løsninger sammen med chefkollegerne
 10. Skab forpligtende ledelsesfællesskab.

Læs mere i publikationerne: ”Fællestræk i faglig ledelse” og ”Sammenhæng i ledelseskæden”, som du gratis kan downloade og bestille.

Skribentinfo

Kommentarer