Sammenhæng i ledelseskæden

Det er ikke kun de faglige ledere, der har ansvar for, at der udøves faglig ledelse af medarbejderne. Der skal være sammenhæng i ledelseskæden, for at det er muligt. Det er omdrejningspunktet for denne publikation fra Væksthus for Ledelse.

Internal error
Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på [email protected], så vi kan sikre, at dine publikationer når frem..


Hvert niveau i ledelseskæden – fra topchef til faglig leder i det udførende led – skal fagligt kunne udfordre det næste led i kæden, når der skal mere fokus på resultaterne.

Det forudsætter, at de har tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne gå fagligt i dialog med og indtage en udfordrende rolle overfor næste led i kæden, som de har ledelsesansvaret for. Ellers er der overhængende fare for, at ledelseskæden knækker.

Publikationen peger på 10 temaer, der kan styrke sammenhængen i ledelseskæden, sætte større fokus på resultaterne og understøtte de faglige ledere bedre: 

1. Fokuser det faglige ledelsesjob skarpt på de faglige ledelsesopgaver
2. Skab en struktur, der sikrer faglig ledelse tæt på medarbejderne
3. Sørg for, at støttefunktioner understøtter faglige ledere og frigør tid til ledelse 
4. Gør strategier og mål synlige gennem hele ledelseskæden
5. Sæt resultater fra kerneopgaverne på direktionsdagsordenen
6. Skab homogene værdier og klare forventninger i hele ledelseskæden
7. Gør evaluering af resultater til en hovedopgave i chefjobbet 
8. Tag ansvar som bindeled mellem strategisk niveau og udførende led  
9. Tag ansvar for de tværgående løsninger sammen med chefkollegerne
10. Skab forpligtende ledelsesfællesskab

Udover denne publikation formidles projektets resultater også i publikationen: Fællestræk i faglig ledelse

Om undersøgelsen bag
Væksthus for Ledelse har inviteret seks kommuner og en region til at drøfte de to hovedtemaer og -spørgsmål i projektet. Det er Halsnæs, Næstved, Syddjurs, Haderslev, Aabenraa og Furesø Kommuner samt Aalborg Universitetshospital i Region Nord. Omkring 75 faglige ledere, chefer og direktører bredt fordelt på både opgavesøjler og funktioner i de syv organisationer, er blevet interviewet. Der har også været et samarbejde med lektor Søren Voxted fra Syddansk Universitet, særligt om det begrebsapparat, der er brugt til at beskrive generiske træk i den faglige ledelse. Interviewene har været semistrukturerede. Der har været gennemført to interviewrunder – én for faglige ledere og en anden for chefer og direktører – med to forskellige interviewguides, hvor resultaterne er strukturerede, systematiserede og sammenfattet i de to publikationer. Undersøgelsen omfatter ikke interview med folkevalgte, selv om det politiske niveau naturligvis har meget stor betydning for rammer, vilkår og mål for faglig ledelse i den offentlige sektor. Desuden er medarbejdere heller ikke inddraget i undersøgelsen.