Se kritik som en gave og bliv en bedre leder

Mange ledere og medarbejdere har ikke lært at modtage kritik. De falder i fælden og tager kritik personligt og glemmer at bruge den konstruktivt. Kritik skal tages alvorligt men ikke personligt. Få her en guide til, hvordan du bliver bedre til at modtage kritik.

Skribentinfo

Mange ser kritik som farligt, og som noget man undgår eller får ondt i maven af. Men at kunne modtage kritik er afgørende for vores udvikling, både i rollen som leder og som menneske generelt.

Som leder skal du kunne stå solidt i dit eget fodspor, have integritet og karisma. Hvis du oplever at blive skubbet ud af balance, hver gang andre siger noget dårligt om dig, så vil du måske forsøge at undgå det. Men du går glip af en masse gaver ved at afvise kritik. Når du ser kritik som en gave, vil du kunne omsætte selv den værste kritik til dialog og læring, og skabe klar kommunikation, bedre relationer og mere indflydelse.

Er du ikke god til at modtage kritik, kan du nemt lære det. Det handler ikke bare om at være åben og lytte. Der ligger en masse redskaber før det.

Kritik er nødvendig for udvikling

Helt fra barns ben er vi afhængige af andre menneskers feedback, som hjælper os med at lære, udvikle os, samt korrigere og tilpasse vores adfærd til de sociale grupper, vi er en del af. 

Selvom kritik kan være svært at høre, så kan det sagtens være noget, vi har brug for at høre. Hvis der fx er noget i vores adfærd, som ikke fungerer for vores medarbejdere, så vil vi jo også gerne høre det.

Bliv stærkere af at modtage kritik

Det har store konsekvenser for dig som leder, hvis du ikke er bevidst om, hvordan du modtager kritik. Vigtig viden går tabt, kommunikation til andre parter forringes og vigtige relationer får dårligere samarbejdsvilkår. Du bliver en stærkere leder ved at kunne modtage kritik og gå i dialog omkring den, frem for forsvar. At kunne modtage kritik hensigtsmæssigt er konflikthåndtering i forklædning. Du skal lære at stille de spørgsmål, der omsætter kritik til reel indsigt og læring – uanset hvordan det bliver givet.

Derfor skal du ikke tage kritik personligt

Når du ser kritik som en tilbagemelding, giver det dig mulighed for at få indsigt i, hvordan dine medarbejdere i en bestemt situation oplever dig, eller det du gør, og dermed åbner du vinduet for større selvindsigt og selvforståelse. Kritik giver dig mulighed for at reflektere, muligvis korrigere, tage ansvar, forandre og udvikle.

Det giver dig også mulighed for at forstå andre mennesker og se verden fra deres perspektiv. Andres kritik til dig er et udtryk for en verden set med deres øjne. De vurderer ud fra, hvad de kan se (fx din adfærd), og hvordan de tolker dine handlinger op imod deres egne erfaringer. Kritikken siger mindst ligeså meget om afsenderens model af verden, som den siger om modtagerens adfærd. Der bliver givet udtryk for en mening og et syn, ikke en dom, som er en altoverskyggende sandhed. 

Modtageren skal i fokus

I dag får modtagerrollen ikke meget opmærksomhed, når det handler om kritik og feedback i arbejdslivet. Fokus er oftere på, hvordan afsenderen giver konstruktiv feedback. Det er en stor fejl. Som modtager er vi nødt til at tage ansvar for at kunne begå os bedre med kritik. Det nytter ikke noget, at vi kun kan håndtere det i en kursussammenhæng, eller når vi får kritik af folk, som har været på kursus, og som kender alle spillereglerne.

Skab en sund feedbackkultur

Som leder må du gå forrest i at skabe en bevidst feedbackkultur, hvor man kan give en konstruktiv og nogle gange kritisk feedback, og hvor medarbejderne føler sig trygge og værdsatte nok til at turde være ærlige. Så vil du kunne drage nytte og værdi af den viden, du får.

5 trin til at modtage kritik hensigtsmæssigt 

1. Forbered dig på at få kritik

Sørg for at være nærværende og have tid. Det er i orden at sige: ”Jeg vil gerne høre, hvad du har at sige, men jeg har ikke tid lige nu, kan vi tage den senere?” Husk at foreslå et andet tidspunkt. Lyt til, hvad der bliver sagt, og ikke hvad du tror, der bliver sagt.

2. Du er ikke dine handlinger

Husk, du er ikke dum, fordi du gør noget dumt. En stor del af problemet ved at modtage kritik er, at vi tager det personligt, når nogen kritiserer noget, vi har gjort. Kritik er ikke personligt, og vi skal lade være med at gøre det personligt.

3. Lyt og evaluér – måske har de ret

Du gør altid det bedste, du kan, med den viden, du har på et givent tidspunkt. Hvis du bliver klogere er det okay, men bebrejd ikke dig selv. Indrøm, at du nu ser verden på en ny måde. Og indrøm det først og fremmest over for dig selv. Tag ansvar og gør noget andet, hvis det giver mening og er muligt. Kom ind i en cyklus, hvor du lytter til kritik, evaluerer og hele tiden forbedrer dig.

4. Vær løsningsorienteret

Fokusér på løsningen frem for problemet. Forstår du ikke kritikken, så spørg, indtil du forstår indholdet af den. Tit fokuserer folk på problemet, når de giver kritik, mens det er løsningen, der har værdi for dig. Bed kritikeren give konkrete eksempler på, hvad der ikke fungerer, og hvad der ville fungere bedre for dem. Så du har noget konkret at arbejde videre med. 

5. Sig tak

Værdsæt at dine medarbejdere eller kolleger siger det til dig frem for, at de siger det til andre. Var de ligeglade, hørte du intet, så husk at sige tak for deres synspunkt. Hvis du ”vender” kritikken til noget positivt, er det nemt at sige tak, fordi du ved, at kritikerne har de bedste hensigter, selvom de måske ikke har den mest elegante måde at formidle det på.

Gaven i kritik
Artiklen er baseret på bogen "Gaven i kritik", som udkom den 11. april 2018. Bogen indeholder viden og konkrete redskaber til at lære, hvad forskellen på kritik og feedback er. Hvorfor det er så vigtigt men også svært for mange at tage imod og give kritik på en god måde. Bogen gør dig i stand til at vende din egen udvikling med det samme. Når du har læst bogen, vil du være i stand til at modtage og give kritik på en måde, så den bliver brugt konstruktivt og hørt.

 


Læs mere: Drop hyggehykleriet når du giver svær feedback

Skribentinfo

Kommentarer