Teamledelse

I Lederwebs guide til teamledelse kan du læse, hvad der kendetegner det godt team og hvordan du leder et team.

Skribentinfo

Teamledelse er en løbende proces, hvor du gearer gruppen til det bedst mulige samarbejde. Til forskel fra f.eks. ledelse af arbejdsgrupper, hvor fokus er på det individuelle bidrag, bør fokus i teamledelse være på det fælles bidrag og gruppens synergi.

Det gode team er karakteriseret ved:

  • En fælles målsætning
  • Komplementaritet (at kompetencer og personlige egenskaber supplerer hinanden)
  • Synergi (dvs. et frugtbart samspil). 
  • Fællesskabsfølelse og sammenhold.

Hvordan leder du et team?

Som teamleder er det din opgave at få gruppen til at fungere så optimalt som muligt. Det kræver overordnet, at du må finde en måde at balancere dilemmaet mellem individets selvbestemmelse og gruppens sambestemmelse på.

Samtidigt kræver rollen som teamleder konkrete indsatser, som at du f.eks. formår at imødegå spændinger, der gør, at samarbejdet ikke glider så optimalt, som det kunne.

Du skal desuden kunne få en velfungerende gruppe til at blive endnu bedre til at samarbejde og kunne give inspiration til at komme et skridt videre, uanset hvor langt henne i processen at teamet befinder sig.

Overordnet samler udfordringerne sig i to klumper, som du som teamleder bør interessere dig for og arbejde med, nemlig:

1. God gruppesammensætning
Som leder skal du interessere dig for gruppens samspil og diskutere det med dine medarbejdere. Er det nødvendigt at flytte nogle fra gruppen eller få nye kompetencer hentet ind på holdet? Har alle en rolle og plads i fællesskabet? Er der optræk til konflikter eller klikedannelser på holdet?

2. Gruppens etik
Som leder er det dit ansvar, at der bliver formuleret fælles regler for samarbejdet, og sikre at de også bliver overholdt. Men det er samtidig vigtigt, at det er gruppens etik og ikke et regelskema, som du i din egenskab af leder pådutter medarbejderne.

Tre oplagte redskaber til teamledelse er derfor teambuilding, teamudviklingssamtalen og konflikthåndtering:

Teambuilding

Det overordnede sigte med teambuilding er at få en gruppe medarbejdere til at fungere sammen som team gennem praktiske samarbejdsøvelser. Derfor er der tre punkter, som den gode teambuildingaktivitet især giver deltagerne mulighed for:

  • At udvise fælles ansvar for gruppens resultater
  • At udnytte hinandens færdigheder
  • At føle fælles forpligtelse over for opgaverne og hinanden.

Hvad aktiviteten helt konkret skal gå ud på, må du derfor gøre op med dig selv og din afdeling med ovenstående kriterier og medarbejdersammensætningen in mente.

Teamudviklingssamtale (TUS)

I modsætning til den individuelle medarbejderudviklingssamtale (MUS) går teamudviklingssamtalen på hele gruppens udvikling. Det er de fælles konklusioner og udviklingsmål, der her er i fokus.

Din rolle som teamleder er først og fremmest at styre processen uden samtidig at komme til at styre deltagernes opfattelser og forslag.

Dette gør du bl.a. ved at:

  • Fastsætte samtalens fokus fra start – hvad skal der tales om og hvorfor? Herefter gælder det om at styre samtalen ud fra denne platform uden at undertrykke hverken kreative input eller presserende tilkendegivelser
  • Tildele alle teamdeltagere både taletid og lyttetid. På denne måde sikrer du dig, at alle forholder sig aktivt til det, de andre siger, og også selv kommer til orde
  • Udvikle en fælles forståelse og sammenkoble de mange forskellige synsvinkler, opfattelser og forslag til et fælles afsæt.

Læs mere om teamudviklingssamtalen

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2023

Skribentinfo

Kommentarer