Test dine lederkompetencer

Kan du læse og forstå andre mennesker? Skifter du ubesværet mellem fokus på detalje, overblik og fremsyn? Og er du tydelig og tro mod dine personlige værdier? Test dine lederkompetencer her.

Skribentinfo

Testen er lavet på baggrund af de syv afgørende kompetencer, der kendetegner de ekstraordinært dygtige ledere i kommuner og regioner, og som Væksthus for Ledelse kortlagde i Ledere der lykkes 2.

Testen er på ingen måde videnskabelig, men den kan give dig et praj om, hvilke af de syv kompetencer, du er stærkest i, og hvor du med fordel kan udvikle dig. Du får derfor også mest ud af testen, hvis du er hudløst ærlig.

Tag testen

Tænk over, hvordan du handler i din daglige ledelsespraksis og sæt kryds ud for det udsagn, som du synes passer bedst.

Print testen som pdf fil. Her kan du i hånden markere det udsagn, der passer bedst og på scorearket på den sidste side i testen, skrive dine svar ind. Efter sammentællingen kan du for hver enkelt kompetence se, om du udøver kompetencer fremragende, gennemsnitligt eller med besvær.

God fornøjelse.

Her kan du åbne testen som en pdf fil til print.

Økonomisk opfindsomhed

1) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis: 
A. Jeg finder løsninger, som altid er inden for de givne rammer 
B. Jeg tænker kreativt over finansieringskilder, og jeg bryder gerne med den traditionelle budget- og kassetænkning for at kunne realisere nye ideer 
C. Jeg har svært ved at gennemskue de komplekse sammenhænge, der er i økonomien

2) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg er på forkant med de økonomiske udfordringer og træffer om nødvendigt også upopulære beslutninger for at få økonomien til at balancere
B. Jeg er jævnligt ude for at skulle skære i aktiviteter for at kunne overholde budgettet
C. Jeg kan have svært ved at sige nej til spændende forslag til aktiviteter, selvom jeg ikke kender de økonomiske konsekvenser af det

3) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg holder de økonomiske udfordringer tæt til kroppen og involverer ikke andre i det
B. Jeg drøfter gerne økonomi med politikere, chefer og medarbejdere og involverer medarbejderne i at finde nye og bedre måder at bruge ressourcerne på
C. Jeg afventer, at politikerne beslutter, hvilke aktiviteter vi skal skære ned på

Strategisk zoom

4) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg kobler driften til de politiske visioner efter dialog med min nærmeste chef
B. Jeg lader mig opsluge af arbejdet med vision og strategi, men glemmer nogen gange at knytte det til driften
C. Jeg bruger mit overblik og udsyn til sammen med medarbejderne at finde gode løsninger på små og store udfordringer

5) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg opsøger løbende ny viden og bruger det proaktivt i udviklingen af medarbejderens kompetencer og måden, vi løser opgaverne på
B. Jeg søger meget viden og inspiration udefra. Det er ikke altid, at mine medarbejdere får del i det
C. Jeg kan have svært ved at opfange tendenser i omverdenen og oversætte dem til konkrete ideer på mit eget område

6) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg lever mig ind i borgernes behov og bruger det til at udfordre og justere arbejdsgange og er nysgerrig efter at afprøve nye processer
B. Jeg har styr på driften og involverer min organisation i, hvordan vi imødekommer forandringer
C. Jeg lader mig opsluge af den daglige drift og får ikke afprøvet nye arbejdsgange eller ny teknologi

Individuel indlevelse

7) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg opfanger mislyde i organisationen men reagerer ikke altid på dem eller søger at bortforklare det
B. Jeg opfanger spirende utilfredshed og handler på den i tide
C. Andres problemer og behov for hjælp kan fylde så meget hos mig, at jeg mister fokus

8) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg opfanger usagte budskaber og registrerer ændringer i folks adfærd og undersøger umiddelbart og respektfuldt, hvad der ligger bag
B. Jeg er god til at handle på det, jeg får at vide, der er af problemer, men jeg opfanger dem ikke altid selv
C. I pressede situationer har jeg svært ved at lytte og kommer til at virke tromlende overfor dem, der ikke er enige med mig

9) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg rummer andres bekymringer og sikrer, at vanskelige forhold bearbejdes med respekt
B. Jeg kan have svært ved at bede andre om noget ubehageligt eller håndtere en situation, hvor andre er følelsesmæssigt påvirkede
C. Jeg lytter og opfanger andres signaler og budskaber, men jeg lader mig ikke så let distrahere til at ændre retning

Præstationsorienteret passion

10) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Det skal fejres, når vi når i mål, og så behøver alle en tiltrængt pause for forandringer
B. Jeg stiller mig sjældent tilfreds ret længe ad gangen og tænker hele tiden over, hvordan opgaver bedst kan gribes an og udvikles til næste niveau
C. Nogle gange skærer jeg et hjørne og indgår kompromisser for at undgå ekstra besvær

11) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg arbejder meget og går til opgaverne med liv og ildsjæl
B. Jeg har svært ved at bevare energien og motivationen, hvis jeg gennem en længere periode har arbejdet for meget
C. Jeg sørger for at holde min arbejdsuge på et rimeligt niveau, så der også er tid til familien

12) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg påtager mig ofte for mange opgaver og overvurderer min egen styrke og robusthed
B. Jeg er bedst og har mest energi de dage, hvor jeg og mine medarbejdere oplever medvind
C. Jeg bevarer optimismen, også selvom der er dårlig stemning eller modvilje

Mangfoldig mobilisering

13) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg kan slet ikke lade være med at interessere mig for mine omgivelser, og jeg er helt bevidst om den værdi, der kan ligge i at kunne aktivere stærke personlige relationer
B. Jeg kan have svært ved at knytte bånd til interne og eksterne samarbejdspartnere
C. Jeg er god til at benytte mig af mit eksisterende netværk

14) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg bryder mig ikke om smalltalk og uformelle sammenkomster
B. Jeg deler gerne de lidt mere personlige sider af mig selv, fordi professionelle relationer skal også kunne fungere lidt mere uformelt
C. Jeg deltager gerne i receptioner og andre mere uformelle sammenhænge, hvor jeg bruger tiden på at drøfte konkrete sager med dem, jeg møder

15) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg inddrager ofte mine allernærmeste, inden jeg træffer en vigtig beslutning
B. Jeg hører ofte mange, før jeg træffer en vigtig beslutning også selvom det betyder, at deadlines overskrides
C. Jeg delegerer opgaver og inddrager andre på en tillidsbaseret måde. Men jeg er altid tydelig om mine forventninger om ansvarlighed

Konstruktiv konfrontation

16) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener, bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg håndterer konflikter og frustrationer, hvis jeg bliver inddraget
B. Jeg udfordrer uhensigtsmæssig adfærd eller attitude og tager initiativ til, at konflikter løses og afsluttes i god ånd
C. Jeg har brug at føle mig helt sikker på at få ret, før jeg tør gå ind i en konflikt eller tør konfrontere uhensigtsmæssig adfærd

17) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener, bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg bryder mig ikke om at håndtere andres følelser og frustrationer
B. Jeg har en nøgtern tilgang til uenighed og tager alles synspunkter og følelser alvorligt
C. Jeg lytter til parternes synspunkter, men fastholder et fagligt fokus

18) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener, bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg udstiller ikke dem, der er uenige og rækker gerne selv hånden frem for at rette op på en sag eller en relation, der er gået skævt
B. Jeg lytter til de forskellige parter i en konflikt, hvis den er gået i hårdknude og beder dem om at løse den sammen
C. Jeg har svært ved at skjule min irritation, når en situation spidser til

Afklaret autoritet

19) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener, bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg har brug for at håndhæve min beslutningsmagt, hvis nogen sætter spørgsmålstegn ved den
B. Jeg har svært ved at håndtere, hvis min autoritet eller retning bliver udfordret og reagerer med kontrol
C. Jeg er afklaret om min rolle som beslutningstager og påtager mig bevidst autoritet og ledelsesmæssigt ansvar

20) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener, bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg kommunikerer egne værdier, så ingen er i tvivl om mine holdninger og position i konkrete sager
B. Jeg har svært ved at efterleve egne værdier i min daglige ledelse
C. Jeg melder mine værdier ud, hvis jeg føler, de bliver overtrådt

21) Sæt kryds ved den af de tre svarmuligheder, du mener, bedst kendetegner din daglige ledelsespraksis:
A. Jeg træffer gerne upopulære beslutninger, hvis det værdimæssige eller moralske grundlag er på plads
B. Jeg søger opbakning fra nøglepersoner, inden jeg kommunikerer en upopulær beslutning videre
C. Jeg bryder mig ikke om at stå alene med ansvaret for en upopulær beslutning og søger gerne alliancer

Arket hvor du kan markere det udsagn, du synes passer bedst på din daglige ledelsespraksis, finder du i pdf fil her

 

Læs mere:

Ledere der lykkes 2 (publikation)

Film om ledere der lykkes

7 afgørende kompetencer hos ledere der lykkes

Skribentinfo

Kommentarer