To ting ledere med succes kan og gør

Alle mennesker er forskellige. Hvad der har betydning for en person, er måske slet ikke vigtigt for en anden. Som leder har du mulighed for at reagere på medarbejdernes individuelle tanke- og handlingsmønstre og gøre ledelse til en menneskelig og social præstation. Læs her, hvorfor din evne til at læse og forstå andre også har betydning for din egen succes.

Skribentinfo

Succesfulde ledere er gode til at læse og forstå medarbejderne. I denne artikel, der første gang blev publiceret i Harvard Business Review i 1961, argumenterer psykologen W. C. H. Prentice for, at ledere kan motivere medarbejderne ved at reagere på individuelle mønstre. Ifølge Prentice bør en afdeling/arbejdsplads derfor være lille nok til, at lederen kender alle medarbejderne.

Ledelse som en menneskelig og social præstation

Ofte ser man på ledelse som noget, der udspringer af fx popularitet, magt, karisma eller viden og erfaring. Ingen af disse kvaliteter kan dog betegnes som essensen af ledelse. Ledelse er at opnå et mål gennem andre – en menneskelig og social præstation, der udspringer af lederens forståelse af medarbejderne, og forholdet mellem deres individuelle bestræbelser og organisationens mål.

For at opnå succes skal en leder vide to basale ting og handle ud fra det.

  1. Mennesker er komplekse
  2. Mennesker er forskellige

Mennesker reagerer ikke kun på den traditionelle ”gulerod eller pisk”-tilgang, men også på ambition, patriotisme, kærlighed til det gode og smukke, kedsomhed, usikkerhed og mange andre dimensioner og følelser. Det er vigtigt at anerkende, at disse individuelle mønstre ikke er ens for alle og kan variere i både styrke og vigtighed for den enkelte. Ligeledes er det forskelligt, i hvor høj grad en medarbejder er tilfreds med jobbet. Lederens mulighed for at reagere på disse individuelle mønstre afhænger af hans eller hendes handlerum og erfaring.

 

Succesfulde ledere læser og forstår medarbejderne

Den succesfulde leder synes at forstå de ansattes motivation og intentioner. Lederen synes at forstå følgerne af sine handlinger og er konsekvent og tydelig i sine beslutninger. Det vigtige ord i denne sammenhæng er ordet synes. Hvis man ikke opfatter en leder som en, der besidder disse træk, vil det ikke gøre nogen forskel, hvor dygtig han eller hun i virkeligheden er. Hvis lederen blot synes at have disse kvaliteter, men i virkeligheden ikke har dem, så vil man følge vedkommende, indtil man opdager, at det ikke er tilfældet. Med andre ord er det indtrykket, der skabes af lederen, der til enhver tid vil bestemme den indflydelse, han eller hun har på medarbejderne.

 

Faldgruber for opfattelse

Det er lige så vanskeligt for medarbejdere at se deres leder som den person, vedkommende virkelig er, som det er for lederen at forstå medarbejderne til fulde. Noget af det sværeste ved relationer mellem ledere og medarbejdere stammer fra forkerte virkelighedsopfattelser. Den måde vi forstår verden omkring os, er farvet af de forestillinger og fordomme, vi har tilegnet os gennem livet. Mange fejl i ledelse kan spores tilbage til oversimplificerede misforståelser fra medarbejderens side, eller at lederen ikke opfanger konteksten eller referencerammen for, hvordan hans eller hendes handlinger vil blive forstået af medarbejderen. Her ses et eksempel:

  • Hvis en person bliver beskrevet som varm, intelligent, ambitiøs og eftertænksom, vil man få et bestemt billede af vedkommende. Hvis en anden person bliver beskrevet som kold, ambitiøs, eftertænksom og intelligent, vil man højst sandsynligt få et helt andet billede af denne person. Dog er der kun ændret ét ord og byttet om på rækkefølgen af de andre ord i beskrivelserne af de to personer. Hvad der forbindes med et enkelt adjektiv, kan være bestemmende for hvilken betydning, der knyttes til de efterfølgende. Ordet ”eftertænksom” kan være i relation til at vise hensyn til andre mennesker eller sættes i forbindelse med noget med rationalitet, når det bruges om en person, som man allerede har en positiv beskrivelse af. Når det derimod bruges om en person, som bliver beskrevet som kold, kan samme ord betyde, at man er beregnende, udspekuleret eller snedig.

 

Artiklen er redigeret og frit oversat på baggrund af artiklen ”Understanding Leadership”, skrevet til Harvard Business Review.

 

Skribentinfo

Kommentarer