Værktøj: Få styr på hvem der tager ansvar

Har I også oplevet, at mange gode idéer og intentioner drukner i, at der aldrig for alvor bliver handlet på dem? Få her et værktøj, der skaber klarhed i forhold til, hvem der gør hvad.

Skribentinfo

Forskellen på at være forandringsparat og forandringsskabende er om der bliver handlet på den gode ide eller beslutningen eller ej. Men udover denne forskel i mindset, er der ofte også noget andet på spil: Nemlig en uklarhed i forhold til, hvem der egentlig tager ansvar på en given opgave eller plan.

For at skabe denne klarhed kan teamet med fordel benytte værktøjet ”IGLO”. IGLO er en sammensætning af ordene Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.

Pyramiden illustrerer den organisering, som langt de fleste offentlige institutioner består af – dvs. en række medarbejdere (individer) organiseret i grupper (teams) med en mellemledelse og en organisation (det øverste ledelsesniveau).

IGLO-modellen giver i første omgang en grundlæggende forståelse for, at denne organisering både er nødvendig for at få større organisationer til at fungere, men også rummer nogle indbyggede udfordringer. Som organisation har man et fælles ansvar for at sikre, at der bliver handlet på de ting, der besluttes, men ofte kan handlingerne drukne eller møde modstand på hvert af disse niveauer.

Hvert niveau har således både denne risiko for at bremse udvikling og forandringer, men hvert niveau har samtidig sine muligheder for at støtte op omkring de strategier og planer, der bliver lagt.

Hvor forandringsskabende er I?

Når organisationer er forandringsparate, lægger de planer for at ville forandre sig. De formulerer dokumenter, laver powerpoints og forsøger at sikre, at de kan omstille sig, når det er nødvendigt. Det sker ofte i organisationen og bliver kommunikeret igennem IGLO-opbygningen.

Problemet er imidlertid, at det at være parat er en passiv tilstand. Det er en venteposition. Der er derfor brug for måder, hvorpå man kan blive forandringsskabende, og IGLO-værktøjet er én af disse måder.

Formelt set er det naturligvis ledelsen, der har ansvaret for at iværksætte sådanne forandringer, men i praksis sker der kun reel udvikling, hvis alle bakker op og gør det, de kan, for at bidrage. IGLO-værktøjet kan derfor med fordel anvendes, når der skal prioriteres og skabes handling.

Et handlingsskema

Nedenfor finder du IGLO-pyramiden udfoldet som et handlingsskema i stedet. Det er ét, I med fordel kan sætte jer ned og udfylde i jeres grupper. Skemaet skaber et overblik over hvem, der kan tage hvilket ansvar, og I kan overveje at supplere dette med en konkret tidsplan for, hvornår de enkelte handlinger skal iværksættes.

IGLO handler i sin essens om at få styr på, hvem der tager ansvar. Fordelen ved meget konkret at fordele ansvar er, at man ikke efterfølgende kan pege fingre af hinanden og placere ansvaret steder, hvor det ikke hører hjemme.

Derudover kan det give individerne en følelse af, at de rent faktisk har indflydelse på, hvad der sker i hele organisationen. I stedet for at se organisation og individ som mulige showstoppere for hinanden, så åbner IGLO-mindsettet op for en forståelse af, at vi er hinandens forudsætninger – ikke modsætninger.

Det giver individet en følelse af medejerskab og reel indflydelse, og det gør os hver især i stand til at holde hinanden op på de ting, vi lover og committer os til. IGLO gør os forandringsskabende som organisation og individ.

Læs mere:

Gør som Madeleine Albright: Skab det store overblik

8 råd: Bliv mere effetkiv

Skribentinfo

Kommentarer