Ved dine medarbejdere hvad du forventer af dem?

Når dine medarbejdere ved, hvad du præcist forventer af dem, undgår I både frustration og misforståelser. Her får du råd om, hvad du skal gøre for at få indfriet dine forventninger.

Skribentinfo

”Hvorfor skal jeg igen og igen sige til Hanne, at det er hendes opgave – det burde hun da vide”. Frustrationer, misforståelser og tidsspild er nogle af konsekvenserne ved manglende forventningsafstemning mellem leder og medarbejder. I denne artikel får du et værktøj til at få styr på forventningerne.

Som leder har du normalt tre forskellige typer af forventninger til dine medarbejdere:

  • Forventninger til adfærd
  • Forventninger til resultater
  • Forventninger til konkrete handlinger

Hvordan står det til med dine forventninger til dine medarbejdere? Hvilke bliver indfriet, og hvilke bliver ikke indfriet? Når du ser nærmere på de forventninger, der ikke bliver indfriet, kan du overveje, i hvilken udstrækning du har sat ord på dine forventninger. Kort sagt: Har du sagt til dine medarbejdere, hvad du forventer?

Den gode forventningsafstemning
Giv dine medarbejdere de bedste kort på hånden ved at kommunikere dine forventninger præcist og formålsdrevet. På den måde får dine medarbejdere de bedste muligheder for at levere lige nøjagtigt dét, du ønsker.


Har du ikke kommunikeret dine forventninger klart, er det svært for dine medarbejdere at levere det, du ønsker. Derfor skal du sætte ord på, hvad du forventer af dem og sikre dig, at de har hørt dig. Invitér eventuelt hver medarbejder til et møde om forventninger.

Din tjekliste:

  • Er budskabet reelt kommunikeret? 
  • Hvad har de hørt, du har sagt?
  • Hvilke dele af jeres samtale/møde finder de vigtigst?

Du kan bruge skemaet her, hvis du vil se din forventningsafstemning efter i sømmene. 

forventningsafstemme

Dine forventninger kan enten være indfriet eller ikke indfriet (lodret akse). De forventninger, du har til dine medarbejdere, kan du enten have kommunikeret ud eller ej (vandret akse).

Når du placerer de forventninger, du har til dine medarbejdere i de fire krydsfelter, kan du begynde at danne dig et overblik.

Du skal bruge forskellige strategier for at få dine forventninger til dine medarbejdere indfriet afhængigt af, hvilket krydsfelt dine forventninger bedst kan placeres i. 

Forventninger der bliver indfriet

De forventninger, du oplever, bliver indfriet (de to øverste felter i skemaet), kan du dele op i to kategorier: Dem, der bliver indfriet, fordi du har kommunikeret dem, så dine medarbejdere ved, hvad der forventes af dem (øverste højre hjørne i skemaet). Og dem, der bliver indfriet, uden at du ved, hvad du har gjort for det.

Ros

For at sikre dig, at de forventninger også bliver indfriet i fremtiden, kan du begynde at spotte dine medarbejdere i at gøre, som du ønsker og rose dem for det. Når du sætter ord på og viser, at du værdsætter deres indsats, er der større sandsynlighed for, at dine forventninger også bliver indfriet fremover. Også selvom du ikke eksplicit har bedt din medarbejder om at gøre en bestemt indsats. Dét, du roser, får du mere af.

Forventninger der ikke bliver indfriet

De forventninger som ikke bliver indfriet, kan du også opdele i to kategorier: Dem, du har kommunikeret, og dem, du ikke har.

Sig det

Det gode ved de forventninger som ikke bliver indfriet, og som du ikke har kommunikeret ud (krydsfeltet i nederste venstre hjørne), er, at du kan gøre noget ved det. Fortæl dine medarbejdere, hvad du ønsker. Så gør du det lettere for dine medarbejdere at indfri dem.

Undersøg

Du må derimod gøre dig nogle overvejelser om de forventninger, du har kommunikeret, men som ikke bliver indfriet (krydsfeltet i nederste højre hjørne). Har du tydeliggjort dine forventninger tilstrækkeligt til, at dine medarbejdere har forstået, hvad du forventer? Kan du svare ja til dette, må du overveje, hvilke af dine medarbejdere du tror på har viljen til at levere det, du ønsker, men ikke kan. Kan du tildele dem nogle ressourcer, supervision eller kompetenceudvikling, så de lettere kan løfte opgaven?

Der kan også være medarbejdere, som du vurderer, godt kan indfri dine forventninger, men som ikke har vist viljen til det. Her skal du i første omgang tage en samtale med den eller de medarbejdere, det drejer sig om og efterfølgende vurdere, hvordan fremtiden skal se ud alt afhængigt af, hvad der kommer frem under samtalen.

Hvis du er frustreret over, at deres performance ikke er helt som forventet, vil du hurtigt opdage, at du kan gøre meget for at ’bevæge’ de forventninger, som ikke bliver indfriet ved at tydeliggøre dem og skærpe måden, du kommunikerer det ud på.   

Læs også

Sådan får du dine medarbejdere til at ændre adfærd

Schein: Sådan stiller du gode spørgsmål

Advarsel: 13 tegn på at din bedste medarbejder er på vej væk

Skribentinfo

Kommentarer