Vi med særligt stort præstationsbehov

Synes du altid, at du kunne eller burde gøre tingene bedre? Måske er du en af mange med et stort behov for præstation. Læs, hvad der kendetegner personer med særligt stort præstationsbehov.

Skribentinfo

Kender du fornemmelsen af at gå fra at føle dig som en travl superkvinde eller supermand til i al hemmelighed at være fuldstændig bevidst om, du ikke er god nok. Så er du lige som en lang række andre ledere, topledere, top-performere og højt engagerede medarbejdere, der konstant hier efter at præstere.

At være drevet af præstation er hverken negativt eller positivt. Det er en facon, som man kan komme rigtigt langt med det rigtige sted, med de rigtige opgaver og især med den rigtige støtte og opbakning.

I bogen ’Flying without a Net – Turn Fear of Change into Fuel for Success” af Professor Thomas J. DeLong fra Harvard Business School opstilles 11 kendetegn ved personer, der i særlig grad er drevet af et ønske om præstation:

 1. At være drevet af at opnå mål eller få opgaven løst.
 2. Har svært ved at skelne mellem, hvad der er akut fra hvad der blot er vigtigt.
 3. Har svært ved at delegere.
 4. Har problemer med overgangen fra rollen som producerende til rollen som   leder og supervisor.
 5. Besat af at løseopgaven for enhver pris.
 6. Undgår de svære samtaler.
 7. Tørster efter feedback.
 8. Svinger fra et ekstremt humør til et andet.
 9. Sammenligner sig meget med andre.
 10. Tager ingen chancer.
 11. Har skyldfølelse.


Tolker selv negativt videre

En af risikofaktorerne er, at hvis en person, der er drevet af præstation, ikke føler sig set, anerkendt og som en del af fællesskabet, vil vedkommende i højere grad end andre tolke negativt videre og selv skabe en ond spiral af isolation, der fører til lavere selvtillid og dårligere arbejdsindsats.

Du har måske selv oplevet, at din nærmeste leder eller overordnede har været kort i mælet over for dig, og at du derefter går og murrer med det uden at kunne slippe tanken om, at der måske er noget galt i jeres forhold.

Hvis du oplever, at du går og spekulerer, så gælder det om at spørge konkret om du skal lægge noget i det. Så kan du få afklaret, om du reelt har problemer i forhold til dine overordnede, eller om du tolker negativt videre på noget, som var tilfældig travlhed.

Hellere gøre det rigtige dårligt end det forkerte godt

Personer med særligt stort behov for præstation vil i mange tilfælde hellere holde fast i at fortsætte med det, de kender og kan mestre. Hellere det end at kaste sig ud i noget nyt, som selvfølgelig kommer til at være mindre perfekt, mere tøvende og med større risiko for fejl og dermed ansigtstab i starten.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om man er kommet ind i en trummerum af dagligdag og fortsætter nogle mønstre og måder at gøre tingene på, som ikke er produktive længere. Det, at turde kaste sig ud i nye og bedre måder at arbejde på, kan være skræmmende og betyde, at man som leder er sårbar i en periode. Men hellere det end at være kørt fast i en forkert eller uproduktiv måde at være leder på.

Frygtens fælder

Personer med højt præstationsbehov frygter i virkeligheden, at de ikke slår til. Især i stille perioder viser frygten sig.

Det er en af årsagerne til, at professionelle med særligt behov for præstation kan komme til at gemme sig bag travlhed, mange mails, mange vigtige eller mindre vigtige møder eller telefonopkald. Travlhed er en af de fire fælder, som ifølge bogen forhindrer reel forandring.
De tre andre handler om tendensen til at sammenligne sig med andre, at skyde skylden på andre og at bekymre sig for meget.

De fire fælder er selvfølgelig dagligdagsoplevelser for de fleste mennesker, men for personer med særligt behov for præstation kan det være så fremtrædende, at det kan betyde, at vedkommende kan komme til at ødelægge arbejdslivet for sig selv eller andre. 

Råd: Skaf din egen anerkendelse

Her er 3 råd, som gør det muligt for dig selv at stille dit præstationsbehov.

 1. Lav en oversigt over de præstationer, du har gennemført det seneste halve år. Lad være med at haste igennem og tænke videre til næste år, men nyd de succes’er, du har opnået.
 2. Bed om en kort statussamtale med din egen chef, hvor du har mulighed for at få respons på de projekter eller opgaver, du har gennemført. På den led kan du fortsætte det næste stykke tid med en god og solid fornemmelse af at blive set og anerkendt.
 3. Overvej, om du fejrer dig selv nok. Har du og din afdeling løst større eller mindre opgave uden at gøre noget særligt ud af det? Har I stået på tærsklen til sommerferien eller vinterferien, fuldt fokuseret på bare at blive færdige og sprunget over at mærke sejrens sødme og nydt fejringen af jeres egne præstationer?

  Det at fejre sig selv og sine medarbejdere er ikke kun et spørgsmål om selvforkælelse og unødvendig luksus. Det er hele grundlaget for at kunne være stolt af sig selv og synes, at det er sliddet værd, hvis man er en person med højt præstationsbehov.

  Du kan sammenligne med europamesterskabet i håndbold. Hvis det danske landshold gik hjem umiddelbart efter afslutningsfløjten, havde fornemmelsen været en helt anden for spillerne, publikum og seerne. Der skal overrækkes medaljer, nationalsangen skal spilles, spillerne skal i fjernsynes og holde fest om aftenen. Og de skal eskorteres af jagerfly til fejring hjemme i Danmark, hvor der også venter traditionelle rådhuspandekager, taler og dannebrogsflag på Rådhuspladsen.

 

Kilder:
”Flying without a net – turn fear of change into Fuel for Success’, Thomas DeLong, Harvard Business Review Press, 2011.
”Ledelse og Stress”, Lis Lyngbjerg Steffensen, JyllandsPostens Forlag, 2007.
”Effektiv uden stress”, Lis Lyngbjerg Steffensen, Børsens Forlag, 2003.

Læs mere:

Det perfekte er ikke altid det bedste 

Arbejdsnarkomani - afhængig af arbejdet

 

Skribentinfo

Kommentarer