Vild med dans: Din ultimative guide til feedback

Feedback til dine medarbejdere er et vigtigt styrings-, udviklings- og anerkendelsesværktøj for dig som leder - uanset om du er leder i en børnehave, for teknikere, for skolelærere eller for ny-dansere. Læs her, hvordan du kan lade dig inspirere af de fire ”Vild med dans”-dommeres feedbackstile.

Skribentinfo

Dine medarbejdere er sandsynligvis ikke lige så nye og usikre inden for arbejdsområdet, som ny-danserne i TV2s program ”Vild med dans”. Men du skal stadig sikre, at dine medarbejdere føler sig anerkendt og på rette vej i deres udvikling, og her kan du ikke slacke på kommunikationen.

Det er dommerens job at gøre det samme for ny-danserne. Så der er måske ikke så langt fra lederrollen til dommerpladsen som først antaget. Akkurat ligesom dommerne skal du hjælpe dine medarbejdere i omstillingen mellem forskellige ”danse”, processer og opgavetyper. Og her er feedbacken vigtig.

Læs også: Ekspert advarer: Uden feedback gror I fast

Dommernes autenticitet og feedbackstil

Dommerne har alle baggrund i en form for elitær dans, enten fra kunstens eller sportens verden, og det skinner tydeligt igennem i deres evne til at give feedback. Alle fire besidder en fantastisk evne til at formidle et tydeligt udviklingspotentiale samtidigt med, at de anerkender ny-dansernes fremskridt.

Her kan du læse om de fire dommers forskellige feedback-stile, og hvordan du kan lade dig inspirere af dem:

Nicolai Hübbe

Nicolai Hübbe har et stort og flot ordforråd, som han ofte bruger til at beskrive sine følelser, indtryk og sindsstemninger. Han er dygtig til at tale i ”brede penselstrøg”, når han beskriver forløb og retning. ”Du er en danser.”, ”Du er sexet.”. Samtidig er han utroligt direkte, og formår at kommunikere sin holdning meget tydeligt.

Anne Laxholm

Anne Laxholm viser sin styrke ved at være enormt deskriptiv. Hun refererer ofte til konkrete sekvenser og trin i dansen, som hun bruger til at sige noget mere generelt om holdning, fodlinjer eller stilart. Samtidig er hun dygtig til at give feedback ud fra et fælles sprog – nemlig de forskellige danses regler, retningslinjer og trin: ”Tænk på det, når du kommer til de næste standarddanse [..] Så skal din arm stadig være ude, men du skal altid have din højre albue foran din højre hofte.”

Marianne Eihilt

Marianne Eihilt formår at balancere de to vigtige feedbackparametre; klar tale og tydeligt gode intentioner. Gennem sit væsen og sin smilende mimik formår hun, på en meget direkte måde, at sætte ord på den konkrete adfærd, som hun gerne ser ændret eller fastholdt. Hun bruger også ofte sin egen krop til at forevise og forklare hendes pointer. Når hun gør det, viser det involvering og er med til at tydeliggøre budskabet.

Jens Werner

Jens Werner benytter et tillidsskabende træk, og bringer sin egen person, historik og oplevelser i spil. På den måde skaber Jens et bånd til de dansere, han giver feedback til – et bånd, som er centralt, når der skal skabes læring. Han er også god til at opsummere sin, til tider omfangsrige, feedback i korte sætninger som det sidste, inden danserne smutter backstage igen.

Læs også: Et kig i spejlet styrker dit personlige lederskab

Bring din egen personlighed på banen

Dommerne har alle meget forskellige stile, styrker og karaktertræk, som dog alle ender ud i velmodtaget og værdifuld feedback. Til fælles har deres feedbackstile, at de alle tager udgangspunkt i dommernes egne personligheder. Som leder handler det også om at bringe din egen personlighed og dine egne styrker i spil, når du giver feedback.

Det kan være svært, men som leder må du investere din person i din feedback til medarbejderne. Forsøg at finde frem til dine personlige styrker i relation til feedback. Du kan finde inspiration hos dommerne, hos en lederkollega eller ved at høre dine medarbejdere, hvad de ser som dine personlige feedbackstyrker. Er du god til at beskrive visionerne? Er dit fokus mere på konkret adfærd? Er det din evne til at være deskriptiv? Eller din måde at bruge dine personlige følelser og oplevelser i feedbacken? Med andre ord, er du en Anne Laxholm type, eller minder du mere om Jens Werner?

Det er vigtigt at stole på din personlige autenticitet og stil. Det duer ikke, at du sværger til en bestemt feedbackmodel, som du alligevel ikke kan levere på en naturlig og oprigtig måde, fordi den ikke stemmer overens med dig som person.

På falderebet får du her nogle råd, der er værd at huske, når du giver feedback:

  • Tilstræb overvægt af anerkendende feedback
  • Gør dig umage og forbered din feedback
  • Vær opmærksom på tid og sted for din feedback
  • Sigt altid efter at skabe læring med din feedback
  • Vær opmærksom på din troværdighed
  • Giv feedback ofte og uformelt
  • Sørg for at opretholde modtagerens status
  • Levér din feedback så oprigtig som muligt

Tag også TV2s egen test her og find ud af, hvilken "Vild med dans"-dommer du er. 

Læs mere om feedback her: www.feedwork.dk

Skribentinfo

Kommentarer