Bedre møder på tværs

Når det gælder borgere uden job, udsatte voksne og udsatte børn, unge og deres familier prioriterer kommuner og regioner ofte en tidlig og forebyggende indsats. De fagprofessionelle arbejder med fleksible og sammensatte indsatser, som tager afsæt i lokalsamfund, familie og netværk. Samtidig vurderer og ændrer de professionelle også oftere indsatserne, så det er almindeligt, at flere forskellige professioner samarbejder om en indsats til en borger.

Denne udvikling nødvendiggør flere og nye former for møder på tværs. Det er på tværs af professioner, men også på tværs af kommuner og regioner, private og offentlige aktører og special- og almenområdet.

Bogen er skrevet til fagprofessionelle og til studerende og præsenterer videns- og erfaringsgrundlag for konkrete, udbredte mødetyper i kombination med refleksioner over deltagernes positioner, roller, ansvar og handlemuligheder.

Forfatter Annemette Matthiessen (red.), Susanne Friis Gerholt (red.), Anna Marie Møller (red.) og Birgitte Zeeberg (red.)
Forlag Samfundslitteratur
År 2019
Sider 250
Pris 225 kr.
ISBN 9788759329818
Køb bogen hos forlaget