Endelig forstår vi organisationer!

Vi lever i en verden af ​​organisationer, fra vores fødsel på hospitaler til vores begravelse ved bedemandsfirmaer, kirker og kirkegårdskontorer. Derimellem bliver vi uddannet, ansat, underholdt og irriteret af organisationer. Så det er vigtigt at forstå, hvordan disse mærkelige væsener virkelig fungerer. Men hvor kan vi gå hen for at finde ud af det?

Bogen syntetiserer erfaringerne fra en af ​​verdens mest fremtrædende ledelsestænkere og organisationsteoretikere. Henry Mintzberg kortlægger de former og kræfter, der skaber alle menneskelige organisationer.

Der er ikke én bedste måde at strukturere organisationer på. Men vi skal kunne genkende forskellige arter af organisationer.

Mintzberg identificerer fire grundlæggende former for organisationer: Det personlige foretagende, den programmerede maskine, den professionelle forsamling og projektpioneren.

For hver form findes der en fremherskende drivkraft: konsolidering i den personlige organisation, samarbejde i projektorganisationen, effektivitet i maskinorganisationen og dygtighed i den professionelle organisation.

Derudover er der yderligere tre drivkræfter, som går på tværs af de fire grundlæggende organisationsformer, og som kan spille en betragtelig rolle i alle fire former. Den ene, indgydelse af kultur, strammer strukturen op ved at opfordre folk til at løfte i flok; de to andre løsner den: overlejret adskillelse skubber enhederne væk fra hinanden, og forstyrrelse forårsaget af konflikt trækker folk og enheder fra hinanden.

Hvis hver af de fire former har en tilsvarende kraft, kan hver af de tre yderligere kræfter have en tilsvarende form, hvor den pågældende dominerer. Når en medrivende kultur dominerer, finder vi fællesskabsskibet, når autonomi via adskillelse er dominerende, finder vi divisionsformen, og når det er konflikter, der dominerer, finder vi den politiske arena.

Således går Henry Mintzberg fra at strukturere organisationer i fem til at strukturere dem i syv.

Med eksempler udforsker han disse former og kræfter, der driver organisationer mod hybrider og på tværs af deres livscyklusser.

Forfatter Henry Mintzberg
Forlag Content Publishing
År 2023
Sider 338
Pris 420 kr.
ISBN 978-87-94205-59-7
Læs mere og køb bogen her