Jura for offentlige ledere

Offentlige ledere skal ofte opfylde modsatrettede krav. Og særligt juraen kan opleves som et benspænd for alt det andet, en offentlig leder også skal lykkes med. Men juraen kan også være den offentlige leders ven. Ny bog til offentlige ledere afmystificerer juraen.

Jurister inddrages ofte for sent i beslutningsprocesserne, og derfor er mulighedsrummet tit blevet indsnævret til et "ja" eller "nej" - hvorfor juraen ender med at blive et benspænd. Kendskab til juridiske regler og principper er derfor afgørende for, at offentlige ledere kan lede deres afdeling uden, at juraen kommer til at "støje" i afdelingens arbejde. Og det er én af grundene til, at Britt Vonger har skrevet bogen Jura for offentlige ledere.

Det er forfatterens ambition at sætte den offentlige leder i stand til at identificere og handle på de vigtigste juridiske udfordringer i de offentlige organisationer. I bogen har hun fokus på en række af de juridiske udfordringer, som lederen vil møde på et givent område, fx drift, sagsbehandling, kontrakter og økonomi. Bogen giver blandt andet svar på følgende udfordringer:

  • Hvordan håndteres løbende omprioriteringer?
  • Hvordan kan vi imødekomme borgerens ønsker, når det ikke er altid, vi må?
  • Hvordan undgår vi at få for mange klager?
  • Hvordan undgår vi, at kvaliteten i sagsbehandlingen bliver tilfældig og afhænger af den konkrete medarbejder?

I forhold til hver af udfordringerne beskrives lederens forskellige handlemuligheder.

Forfatter Cand.jur. Britt Vonger, chefkonsulent i Gentofte Kommunes juridiske afdeling og tidligere chefkonsulent i KL.
Forlag Samfundslitteratur
År 2023
Sider 322
Pris 390 kr.
ISBN 978-87-593-4175-9
Læs mere og køb her