Kirkegaard og Ledelse

Bogen præsenterer relevante sider af Søren Kirkegaards filosofi på en vedkommende måde. Den er fuld af konkrete eksempler fra lederes dagligdag, og den indbyder til refleksion og fordybelse.

Kierkegaards tanker om, hvad det vil sige at træde i karak­ter som menneske, er bogens udgangspunkt. Derudfra arbejdes der videre med ideen om, hvad det vil sige at træde i karakter både som menneske og som leder.

Udgangspunktet er, at en leder er et menneske, der er i stand til at »lede sig selv«. Altså føre sig selv i en given retning, der ikke er vilkårlig eller overfladisk. Den, der ikke kender sin egen grundtone, kan ikke »dirigere« et helt orkester.

Bogen er fuld af overraskende sammenligninger, og der bygges bro mellem ledelsesverdenen, de socialkonstruktive tanker og de mere eksistentielle sider af ledelse. De erfarne ledere, som kender managementverdenens begreber, kan med bogens hjælp finde et alternativ til værktøjs­kassetænkningen og få et frikvarter til refleksion og selvdannelse.

Bogen indeholder desuden bidrag af tidligere vært på Deadline og politiker, Christine Antorini, chefredaktør Anne Knudsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, 4 topchefer og efterord af professor Ole Fogh Kirkeby.

 

Forfatter Kirstine Andersen
Forlag Frydenlund
År 2004
Sider 164
Pris 229 kr.
ISBN 9788778872012
Køb bogen her.