Narrativ ledelsespraksis

Lær at bruge forandringspotentialet, der ligger i den narrative praksis, til at skabe udvikling og resultater for dine medarbejdere.

Denne bog gør lederen i stand til at møde og afhjælpe de personlige problemer og vanskeligheder, medarbejderen oplever, og samtidig at spotte og dyrke de ønskværdige handlinger, det enkelte menneske også foretager sig.

Den narrative samtalepraksis er udviklet i det terapeutiske rum, men har vist sig yderst relevant for professionelle, som arbejder i organisatoriske sammenhænge. Denne bog skaber således broen fra narrativ terapi til narrativ ledelsespraksis og gør det muligt for lederen i personaleledelsen at bruge det forandringspotentiale, der ligger i den narrative praksis, til at skabe udvikling og resultater for medarbejdere.

Bogen er bygget op omkring konkrete samtaletekniske greb – kaldet samtalekort – og via konkrete eksempler fra lederen Mads’ daglige ledelsessituationer vises vejen til den praktiske anvendelse af narrativ ledelsespraksis. Den narrative ledelses samtalekort er guidelines til, hvordan lederen kan styre samtaler intentionelt, så medarbejderen støttes i sin opgaveløsning, og der skabes en sammenhæng mellem strategi, personlige værdier, handlinger og ”outcome” i virksomheden.

Forfatter Magnus J. Brammer
Forlag Akademisk Forlag Business
År 2015
Sider 264
Pris 300 kr.
ISBN 9788750044543
Klik her for at købe bogen