Videndeling, der virker

- Sådan arbejder I med netværk.

Videndeling handler helt enkelt om, hvordan vi i fællesskab kan skabe hurtigere og bedre resultater. Der er behov for at arbejde mere praksisnært med videndeling og opkvalificere den videndeling, der allerede foregår i dagligdagen, så den bliver mere værdiskabende.

I denne bog får du i første del af bogen praksisnær inspiration, tips og gode råd, til hvordan I konkret styrker jeres organisation til endnu mere videndeling i dagligdagen. I anden del af bogen vil du få viden om, hvordan I specifikt arbejder med interne netværk som en effektiv metode til videndeling på tværs, der virker.

Forfatter Susie Lynge
Forlag Hans Reitzels forlag
År 2018
Sider 128
Pris 175 kr.
ISBN 9788741269283
Køb bogen hos forlaget