Bøger om ledelse

Den intelligente arbejdsplads

Tiden er moden til et skifte fra individuel til kollektiv intelligens – fra fokus på den enkelteskompetencer til, hvad vi kan opnå sammen. Målsætningen er at øge produktiviteten og kvaliteten uden at bidrage til øget stress.

Tiden er moden til at indrette vores arbejdsplads på en mere intelligent og bæredygtig måde. Der er behov for et skifte fra individuel intelligens til kollektiv intelligens – fra fokus på optimering af den enkelte medarbejders kompetencer til, hvad flere personer i organisationen kan opnå sammen.

Bogen viser, hvad der kendetegner intelligente organisationer, og den hjælper til at få øje på de dominerende logikker, som styrer adfærden i organisationen og påvirker arbejdslivet på godt og ondt. Inspiration til at se nye, mere attraktive og værdiskabende logikker og handlemuligheder bliver præsenteret på fire forskellige niveauer:

  • Organisationsniveau
  • Gruppeniveau
  • Relationsniveau
  • Individniveau.

Den intelligente arbejdsplads henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere, der er optagede af at øge produktiviteten og forbedre kvaliteten i organisationer uden at bidrage til øget stress på arbejdspladsen.

ForfatterMichael Tolstrup
ForlagDansk Psykologisk Forlag
År2016
Sider121
Pris249 kr
ISBN978-87-7158-477-6

Andre læser også