Digitalt kompetencetjek

Et dialogværktøj om at fremme et innovativt mindset og digitale kompetencer.

Resume

Vi vurderer en række digitale kompetencer ud fra, hvor afgørende de er for os, og om vi mangler dem i dag. Derefter drøfter vi, hvordan vi kan opøve nogle af de vigtige, manglende kompetencer.

Formål

At skabe et fælles overblik over, hvilke kompetencer vi har brug for at styrke som led i vores digitalisering, og få ideer til, hvordan vi kan gøre det.

Output

Dialogen munder ud i en vurdering af, hvordan vi konkret – her og nu og på længere sigt – kan styrke nogle af de kompetencer, der er vigtigst for os.

Varighed

80 minutter.

Deltagere

Værktøjet er skalerbart og kan i princippet gennemføres med et ubegrænset antal grupper á fem-seks personer.