Bøger om ledelse

Forandringsledelse i et narrativt perspektiv

Bogen gør dig mere kvalificeret til at tage ledelsesansvaret og -rollen på dig i forandringsprocesser. Lær at samtale om forandringer, så medarbejderne kan fastholde deres performance.

Forandringsprocesser er et grundvilkår, der altid er til stede. Som mennesker forandrer vi os fra fødsel til død. Virksomheder forandrer sig fra etablering til afvikling. Teknologier forandrer sig. Økonomier forandrer sig. Kulturer forandrer sig. Når en leder i en virksomhed står i en situation, hvor forandringer er en del af den organisatoriske hverdag, er det vigtigt at have værktøjer til at samtale om den, så medarbejderne kan fastholde deres performance.

Forandringsledelse i et narrativt perspektiv behandler samtalen i teori og praksis, og mere specifikt mulighederne for at anvende samtalen som ledelsesværktøj i forandringsprocesser. Ledere med personaleansvar får ofte mandat til at effektuere ledelsesbeslutninger i en forandringsproces. Men de trænes sjældent i, hvordan de skal samtale om ændringerne.

Bogen giver lederen med personaleansvar, lederen med strategisk ansvar og konsulenten (intern såvel som ekstern) en indføring i det narrative perspektiv samt en praktisk værktøjskasse. De bliver således i stand til mere kvalificeret at tage ledelsesansvaret og ledelsesrollen på sig i forandringsprocessen og være proaktivt samtalende om forandringerne. Bogen præsenterer tre forandringssamtaler, som lederen kan anvende som ledelsesværktøj i forandringsprocessen:

• den handlingsskabende forandringssamtale

• den meningsskabende forandringssamtale

• den identitetsskabende forandringssamtale.

Om forfatterne

Claus Nygaard (f. 1968) er professor, ph.d. og direktør i cph:learning. Har siden 1995 udviklet og afholdt lederuddannelse for danske og udenlandske virksomheder. Han har modtaget FUHU’s undervisningspris som bedste underviser på CBS.

Hanne Fredslund (f. 1965) er cand.scient.pol. og ph.d. Har siden 1996 arbejdet med organisationsudvikling, både som forsker og som konsulent. Har siden 2004 arbejdet som organisationskonsulent med bl.a. team- og ledelsesudvikling, trivsel, kommunikation, innovation, coaching og forandringsledelse.

ForfatterClaus Nygaard og Hanne Fredslund
ForlagDansk Psykologisk Forlag
År2015
Sider120
Pris249 kr
ISBN978 87 7706 9437

Andre læser også