Publikationer

Gode forhandlinger – en guide til chefer og ledere

Gode forhandlinger

Jo dygtigere forhandlerne er på begge sider af bordet – desto bedre resultater kan der skabes for alle parter. Når man taler om interessebaserede forhandlinger, er målet at finde gode fælles løsninger i stedet for blot at fokusere på at vinde forhandlingen. Publikation fra Væksthus for Ledelse klæder chefer og ledere godt på til at forhandle, hvor alle går tilfredse fra bordet.

En lang række forhold på det kommunale arbejdsmarked aftales lokalt via forhandlinger mellem ledere og repræsentanter for medarbejderne.

Man taler om interessebaserede forhandlinger, når målet er at finde gode fælles løsninger og ikke bare ”at vinde forhandlingen”.

Denne publikation klæder forhandlende ledere og chefer i kommunerne godt på til at håndtere deres særlige opgaver og udfordringer i interessebaserede forhandlinger.

For jo dygtigere forhandlerne er på begge sider af bordet, desto bedre resultater kan der skabes for alle parter.

Publikationen fokuserer på den type af forhandlinger om medarbejdernes vilkår, der er rammesat i overenskomster og aftaler. Men de grundlæggende principper kan sagtens bruges mere generelt og i andre typer af forhandling.

Download

Andre læser også