Bøger om ledelse

Grundtvig, Jung of alle de andre!

– Inspiration til dit eksemplariske lederskab

“Når du skal have bygget et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at samle tømmer.
Du skal heller ikke uddele opgaver eller fordele arbejdet.

Du skal vække deres længsel efter oplevelserne på det store åbne hav”

“Grundtvig, Jung og alle de andre – inspiration til dit eksemplariske lederskab” giver et bud på nogle centrale, væsentlige og repræsentative temaer i “lederskabet” indenfor tre overordnede ledelses-/og kompetencedomæner:

  • Det personlige lederskab i æstetikkens domæne

  • Det relationelle lederskab i de mange forklaringers domæne

  • Det faglige lederskab i produktionens domæne

Disse kompetencer kunne eksempelvis være:

  • Bevidsthed om, at ledelsesrummmet konstant konstrueres i en given kontekst – som man samtidig selv er medskaber af. Hvilken betydning har det?

  • Menneske først – dernæst leder. Hvad er det dybest set, der driver ønsket om at udøve ledelse – hvordan lyder den indre stemme/hvorfra springer kilderne?

  • Passionen om at skabe ledelse med “plads til forskelle” – nuværende og fremtidige.

  • Klar forståelse for virksomhedens/organisationens vision og værdier, og en forståelse for, hvordan de understøtter de til enhver tid aktuelle samfundsmæssige temaer

  • Vedvarende refleksion over, hvordan der skabes optimale resultater for såvel virksomheden/organisationen som den enkelte medarbejder set i lyset af mange – og hastige – forandringer

  • Vedvarende refleksion over egen ledelse i en verden præget af store udfordringer og mange forandringer på såvel et individuelt som et organisatorisk niveau.

Bogen henvender sig til nuværende og kommende ledere, undervisere i fagområdet, ledelseskonsulenter og alle andre, der interesserer sig for ledelse.

Indholdet i bogen er primært inspireret af Grundtvigs tanker om folkeoplysning, idéer fra forskellige systemiske bidragsydere samt Jungs typeteori. Men også Scharmer’s U-teori, Buber’s filosofi om menneskelige relationer, Stephen Covey’s 7 Gode Vaner og Arbingers teori om konfliktforebyggende kommunikation medvirker som inspirationskilde til udviklingen af et “eksemplarisk lederskab”.

ForfatterPer Larsen
ForlagForlaget pl-consulting
År2013
Sider244
Pris289 kr
ISBN978-87-996056-0-6

Andre læser også