Bøger om ledelse

Ledelse og organisationspsykologi

Ledelse og organisationspsykologi muliggør, at ledere får øje på sig selv og deres mere eller mindre intuitive præferencer i deres ledelsespraksis. Bogen tilbyder et videnskabsteoretisk landkort med forskellige veje ind i ledelse og organisationspsykologi og introducerer til henholdsvis det systemiske og det psykodynamiske perspektiv. Læseren får via en konkret case indblik i, hvordan de to perspektiver bidrager med hver deres forståelser og handleanvisninger på forskellige organisationspsykologiske problemstillinger.

Ledelse og organisationspsykologimuliggør, at ledere får øje på sig selv og deres mere eller mindre intuitive præferencer i deres ledelsespraksis. Bogen tilbyder et videnskabsteoretisk landkort med forskellige veje ind i ledelse og organisationspsykologi og introducerer til henholdsvis det systemiske og det psykodynamiske perspektiv. Læseren får via en konkret case indblik i, hvordan de to perspektiver bidrager med hver deres forståelser og handleanvisninger på forskellige organisationspsykologiske problemstillinger.

Håbet er, at læseren vil opleve, at det vil udvide ledelsespaletten og handlemulighederne i forhold til at bedrive ledelse, når man bliver bevidst om implicitte præferencer udi ledelse samt får indsigt i forskelligartede organisationspsykologiske veje at tage. Det kan både bidrage til organisatorisk vækst og menneskelig trivsel.

Bogen er relevant for ledere, konsulenter og andre med interesse for organisationspsykologi – og for koblingen mellem videnskabsteori, organisationspsykologi og ledelsespraksis. Det være sig studerende på diplom-/bachelorniveau og master-/kandidatniveau samt ledere, konsulenter og andre uden for det formelle uddannelsessystem.

Konkret består bogen af følgende af fire dele:

  • Del 1 (kapitel 1): introduktion til, hvordan indblik i videnskabsteori kan bidrage til ledelsespraksis i en organisationspsykologisk kontekst.
  • Del 2 (kapitlerne 2, 3 og 4): introduktion til teori og perspektiver fra tre forskellige videnskabsteoretiske paradigmer – med særligt fokus på det systemiske og det psykodynamiske perspektiv.
  • Del 3 (kapitel 5): et anvendelsesperspektiv med en case, som belyses ud fra henholdsvis et systemisk og et psykodynamisk perspektiv.
  • Del 4 (kapitlerne 6 og 7): introduktion til to supplerende organisationspsykologiske perspektiver: mentalisering og psykologisk tryghed.
ForfatterMie Grønlykke & Heidi Nørby-Jæger
ForlagSamfundslitteratur
År2023
Sider192
Pris300 kr
ISBN9788759341193

Andre læser også