animeret blob
Publikationer

Magasin om topledelse på tværs

topledelse på tværs

Skal kommuner og regioner lykkes med det tværgående samarbejde til gavn for borgerne – så starter det hos topledelserne. De skal sikre de bedste forudsætninger både horisontalt og vertikalt. Men hvilke opgaver ligger på deres bord? Nyt magasin fra Væksthus for Ledelse ser på, hvordan toplederne skal sætte retning, træde ind i de forskellige roller og skabe de nødvendige relationer og resultater i en virkelighed, som – uden at ville det – kan spænde ben.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Skal du bruge mere end 50 stk. er det en god ide at sende os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.

 

Tværgående topledelse kan beskrives som den del af ledelsesopgaven, der består i at skabe retning for, rammer omkring og engagement i at skabe resultater på tværs af enheder, geografi og/eller sektorer. Magasinet ser på:

  • Internt tværgående samarbejde mellem enheder inden for samme kommune eller region, fx samarbejde mellem beskæftigelses- og socialområdet i en kommune.
  • Tværkommunalt eller tværregionalt samarbejde, fx et samarbejde mellem to hospitaler på tværs af to regioner eller mellem flere kommuner om en opgave.
  • Tværsektorielt samarbejde mellem kommunal og regional sektor – fx mellem hospitaler, kommuner og almen praksis på sundhedsområdet.

Læs og bestil publikationen

Toplederne kan bane vejen for succes i det tværgående samarbejde og spiller en nøglerolle i at få det til at lykkes.

Publikationens primære formål er at inspirere og understøtte topledelserne i dette samarbejde.

Magasinet ser nærmere på, hvordan toplederne sætter retning, skaber relationer og resultater samt hvilke roller og kompetencer toplederne skal have for at nå i mål.

 

Andre læser også