Publikationer

Maskinrummet

Forholdet mellem bor­gere, det offentlige og erhvervslivet er forandret, og alle skal finde deres nye roller. Dette magasin fra Væksthus for Ledelse giver input til debatten om fremtidens velfærdssamfund.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Velfærdssamfundet er kommet for at blive. Men det skal nytænkes. Forholdet mellem bor­gere, det offentlige og erhvervslivet er forandret, og alle skal finde deres nye roller. I dette magasin giver Væksthus for Ledelse input til debatten om fremtidens velfærdssamfund.

Velfærdssamfundets udfordringer kan ikke løses med mindre reparationer. Det er nødvendigt med en gennemgribende renovering – uden det ødelægger fundamentet. Væksthus for Ledelse vil med magasinet inspirere og opfordre topledere i det offentlige til at dele erfaringer og nye løsninger.

Læs topledernes bud

I magasinet har Væksthus for Ledelse interviewet en række af Danmarks tople­dere – Anders Eldrup, Ritt Bjerregaard, Margrethe Vestager, Mogens Lykketoft m.fl. – som alle giver deres bud på nye veje ud af krisen. Fx efterlyser Lars Wilms, kommunaldirektør i Egedal Kommune, at vi går fra at være kunder i den offentlige butik til at være borgere i et samfund med et tæt samspil mellem borgere, den frivillige, offentlige og private sektor.

Andre foreslår en større risikovillighed, mens andre igen peger på kompetenceudvikling, et opgør med nulfejlskulturen og bedre dialog og øget samarbejde som værktøjer til at fremtids­sikre velfærdssamfundet. Fælles for dem alle er, at de vil vores velfærdssamfund. De tror på det. Og de deler i magasinet veloplagt ud af deres synspunkter, erfaringer og ideer.

Andre læser også