Publikationer

Med kerneopgaven som ledestjerne

Som leder skal du kunne hæve dig op over hverdagens kompleksitet og anvise en tydelig fælles retning, som dine medarbejdere kan forstå og motiveres af. Publikationen belyser udfordringer og muligheder i at lede ud fra kerneopgaven.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


For ledere i kommuner og regioner er høj kompleksitet i opgaverne et vilkår i hverdagen. Mange ledelsestilgange når ad hver deres vej frem til, at man som leder er nødt til at kunne hæve sig op over kompleksiteten og anvise en tydelig fælles retning, alle kan forstå og motiveres af.

Uanset om man kalder dette for mission, formål, kerneopgave eller hovedopgave, er grundtanken den samme: Komplekse organisationer har brug for en ledestjerne, og det kan de offentlige ledere være med til at sikre og udnytte i deres daglige ledelse.

For at belyse udfordringerne og mulighederne i dette har Væksthus for Ledelse i en serie artikler sat fokus på at lede ud fra kerneopgaven. Artiklerne er samlet i denne publikation.

Artiklerne er skrevet af fire ledelsesforskere og -konsulenter, der har fået frie hænder til at udfolde hvert deres perspektiv på det fælles tema. De udtrykker derfor ikke nødvendigvis Væksthus for Ledelses holdninger og synspunkter.

Væksthus for Ledelse vil gerne takke de fire forfattere for at levere gode og tankevækkende bud på udfordringen.

Andre læser også