Bøger om ledelse

Metoder til organisationsanalyse – Isen er usikker

Hvordan kan du analysere organisationer med udgangspunkt i organisationsteori?Bogengår i dybden med dette spørgsmål og viser, hvilke værktøjer der især er velegnede til organisationsanalyse.

Hvordan kan du analysere organisationer med udgangspunkt i organisationsteori?

Metoder til organisationsanalyse går i dybden med dette spørgsmål og viser, hvilke værktøjer der især er velegnede til organisationsanalyse.

Organisationsanalyse kan ses ud fra en overordnet tredeling, der afspejler følgende arbejdsprocesser:

1. Hvad vil du?

2. Hvad kan du?

3. Hvad gør du?

Første del, ”Hvad vil du?”, handler om de akademiske og tekniske krav til at skrive en opgave. Der er nogle formkrav, som kaldes for forudsætningerne, og der gøres rede for, hvordan en opgave kan struktureres.

Anden del, ”Hvad kan du?”, forholder sig til det organisationsteoretiske grundlag, og det kan vi gøre med forskellige teoretiske udgangspunkter, her i form af tre analytiske forståelsesrammer, som vi har valgt at se ud fra og analysere i forhold til.

Tredje del, “Hvad gør du?”, tager de klassiske metodeværktøjer op til behandling. Hvis man skal kunne foretage en organisationsanalyse, skal håndværket skal være i orden. Derfor tages de klassiske metodeværktøjer op i denne del.

I fjerde del tages 11 temaer fra organisationsteorien op, og gennem korte indføringer illustreres nogle centrale teoretiske aspekter. Behandlingen af hvert tema sigter mod et ”Hvordan gør du?”, når du vil lave en organisationsanalyse med afsæt i teori.

Bogen er skrevet parallelt med Organisationsanalyse i teori og praksis, som giver et teoretisk fundament til forståelse af organisationer, organisering og ikke mindst hændelser i det organisatoriske felt, og bøgerne bliver dermed samlet set en værktøjskasse til at foretage en organisationsanalyse.

Bogen er skrevet til studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor organisationsanalyse er en del af pensum.

ForfatterJørgen Rossini, Christian Tang Lystbæk, Mads Vestergaard Olesen
ForlagHans Reitzels Forlag
År2017
Sider282
Pris400 kr
ISBN9788741268682

Andre læser også