Publikationer

Nærværende ledelse på afstand

Publikationen henvender sig især til de ledere i kommuner og regioner, der skal lede på afstand. Men mange af udfordringerne ved distanceledelse findes også i organisationer, hvor leder og medarbejdere arbejder under samme tag. Hvor lederen fx sidder på afstand af driften, er ofte væk, har mange medarbejdere og enheder under sig – eller af andre grunde ikke har helt tæt føling med hverdagen i den enkelte enhed.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Distanceledelse er et vilkår, der er blevet almindeligt i kommuner og regioner, i takt med at opgaver og ledelsesstrukturer er blevet ændret, og mange ledere har fået flere medarbejdere og flere enheder under sig. I dette hæfte præsenteres resultaterne af et projekt, der har forsøgt at identificere de særlige udfordringer, geografisk adskillelse giver for god ledelse, og at give en række bud på, hvordan den enkelte leder kan håndtere dem.

Ledelsesopgaven bliver selvfølgelig ikke en helt anden, blot fordi den skal løses på andre vilkår. Men ledelse på afstand er alligevel noget særligt, fordi meget af det, vi kender som god, synlig og nærværende ledelse, er meget sværere at praktisere på distancen.

Kendte ledelsesbegreber som tillid, selvledelse og kommunikation får nye aspekter og nuancer, når lederen skal klare sig uden sine måske vigtigste redskaber: den kontinuerlige kontakt, den uformelle kommunikation, det daglige samvær og de mange fysiske møder med medarbejderne.

Publikationen henvender sig især til de ledere i kommuner og regioner, der skal lede på afstand. Men mange af udfordringerne ved distanceledelse findes også i organisationer, hvor leder og medarbejdere arbejder under samme tag. Hvor lederen fx sidder på afstand af driften, er ofte væk, har mange medarbejdere og enheder under sig – eller af andre grunde ikke har helt tæt føling med hverdagen i den enkelte enhed.

Publikationen rummer desuden nyttig viden til ledere på andre niveauer, der er chefer for eller har ansvar for organisationer med mange distanceledere – og som dermed har behov for at forstå deres særlige udfordringer.

Andre læser også