Om at blive og være leder

At blive forfremmet fra medarbejder til leder er for de fleste et skridt ind i en helt anden verden. Mange nye ledere erfarer hurtigt, at ét er at have fået dirigentstokken – noget andet er at få orkesteret til at holde takten. Det kræver en god relationel forståelse for at kunne tilrettelægge processer og sikre følgeskab.

De fleste ledere bliver også overrasket over, hvor meget af deres tid der går med personaleledelse. Og selvom man nu er blevet leder, er man også stadig en del af driften. Det gælder om at finde den rigtige balance mellem nærhed og afstand til driften.

Hvis du lige er startet i dit første lederjob, har vi her samlet en række artikler og værktøjer, der kan klæde dig på til din nye rolle.

Hvad finder du i denne sektion?

Skal vi sammenfatte hele denne sektions indhold i et par enkelte sætninger, så er fokus på, hvordan du bedst leder processer og mennesker uden at gå på kompromis med de personlige relationer, der er alfa og omega for at lykkes som leder. Vi klæder dig også på til at tage lederrollen på dig – det kræver nemlig ofte noget tilvænning, når ens kollegaer pludselig bliver ens medarbejdere.

Mød en leder: Kristina Koralage

Kristina Koralage er leder. Helt specifikt er hun afdelingsleder i en børnehave i Solrød Kommune. Hun er en relativt ung og ny leder, så hendes erfaringer og refleksioner er dugfriske.

 Se alle videoer med Kristina her

• Hvorfor blev du leder?

• Hvad har overrasket dig mest som leder?

• Hvad er det sværeste ved at være leder?

• Hvilke relationer ændrede sig, da du blev leder?

• Hvilke fejl har du begået som leder, og hvad har du lært af dem?

• Hvad er det vigtigste, du har lært som leder?

• Hvilket råd ville du give dit unge jeg?

Artikler

Det skal du kunne

Lad det være sagt med det samme: Man bliver aldrig færdig med at lære at være leder. Men her har vi samlet fem artikler, der alle tager fat i nogle af de mest grundlæggende kompetencer, den nye leder skal mestre.

Relationel forståelse
Relationel forståelse dækker over evnen til at opfange stemninger og behov hos fandre – også når de ikke bliver udtrykt klart og tydeligt. Vi kan udtrykke betydningen af denne kompetence med en ofte overset, men meget vigtig kendsgerning: Relationen er vigtigere end sagen. Bliv klogere på dine relationelle kompetencer her: Sådan styrker du din relationelle forståelse

Faglig indsigt og udsyn
Du skal også fungere som faglig sparringspartner. God faglig sparring er nemlig en anden vigtig kompetence. Du skal give gode råd og stille de rigtige spørgsmål, der på tilsyneladende magisk vis hjælper medarbejderen i den rigtige retning: Sådan bliver du mester i faglig sparring

Procesbevidsthed (følgeskab)
Det er ligegyldigt, om du skal få 2.000 ansatte til at blive mere effektive, eller du vil have dine tre kolleger på kontoret til at spare på printerpapiret. Princippet er det samme. Se en video, der giver dig et anderledes perspektiv på, hvad det vil sige at lede andre og opnå følgeskab. Det tager kun tre minutter: Du er kun leder, hvis der er nogen, der gider følge dig

Robust – mod og vilje i modvind
Som leder kan du ikke undgå at komme i modvind en gang imellem: Når en medarbejder skal fyres, når en politik skal overholdes, og når du er uenig i din chefs beslutning. Disse situationer tester dit lederskab. Kan du modstå pres og forblive tro mod dig selv? De gode ledere står nemlig fast på personlige grundværdier. Det gør dem autentiske, og det er en eftertragtet egenskab hos ledere: Kend og stå fast på dine værdier

Kommunikativ omhu
Du er genstand for konstant opmærksomhed. Dine ord har vægt, og du bliver aflæst på alle dine signaler. Derfor er du afhængig af klar, begavet og autentisk kommunikation og kropssprog, hvis du vil lykkes. Dine medarbejdere og lederkolleger skal vide, hvor de har dig. De skal stole på, at du er dygtig og ved, hvad du taler om. Og så skal de have tillid til dig som menneske: Kropssproget afslører din styrke som leder

Det ekstra svære

Der er også nogle ting, der er rigtig svære, når du lige er startet i dit lederjob. Heldigvis har mange andre kæmpet med præcis det samme før dig. Når man spørger nye ledere om det sværeste ved jobbet, peger de fleste af dem på det at kridte sin egen bane op som leder og vinke farvel til de kollegiale relationer.

Her får du nogle værktøjer og artikler, der kan klæde dig på til den svære del af jobbet.

Vinke farvel til kolleger
Dine tidligere kolleger er blevet dine nye medarbejdere. Det er en af de største udfordringer for nye ledere. Udnævnelsen fra kollega til leder åbner døren for nye muligheder, men også for mange faldgruber og konflikter. Fra kollega til leder: De 6 faldgruber

Døje med ensomheden
Det kan føles ensomt, når du ikke kan dele bekymringer og de upopulære beslutninger, du må træffe på egen hånd. Men du kan også føle dig ensom – tilsyneladende helt uden grund. Læs om lederrollens ensomhed, og hvordan det kan blive mindre ensomt, hvis dine medarbejdere – og du selv – kan rumme, at du ind imellem begår fejl: Derfor føler mange ledere sig ensomme

Træde i karakter
Du er leder – måske for medarbejdere, der før var dine kollegaer. Selvom du føler dig, som den du altid har været, så ser andre dig nu som en autoritet. Du har fået en magt, som du forventes at udøve. I små film fra Væksthus for Ledelse giver Jens Arentzen blandt andet råd om, hvordan du tager den magt og autoritet på dig, og samtidig bevarer dig selv: Træd i karakter som leder

Prioritere – kunne sige nej
For mange ledere er det en kæphest, at døren altid står åben, og at intet problem er for stort eller småt. ”Bare kom til mig.” Og den indstilling er sund, hvis du vil være en lyttende og åben leder. Men du kan være for meget til rådighed. Læs fem råd om, hvordan du siger nej med god samvittighed: Sig nej med god samvittighed

Vælge sine ord med omhu
Som leder kommunikerer du hele tiden. Også når du tror, du ikke gør det. Det betyder noget for dine medarbejdere, hvad du siger, hvordan du siger det og din holdning, når du siger det. Læs her, om den verbale kommunikation, den ubevidste kommunikation og kropssproget: Advarsel: Alt hvad du siger og gør bliver tolket

Test dine holdninger og din viden

Vi har lavet to quizzer, der bringer vigtige emner og overvejelser i spil for især de nyere ledere. Den ene inviterer dig til at reflektere over nogle af de vigtige spørgsmål, man må stille sig selv som leder, mens den anden sammenligner dine holdninger med andre lederes.

Quiz 1: Lederens spørgsmål til sig selv

Her får du seks spørgsmål til eftertanke. Når du har overvejet dit eget svar, kan du klikke vores frem.