Bøger om ledelse

Organisationer i Bevægelse

Læring, udvikling og innovation er blevet vigtige mantra og konkurrenceparametre for den moderne organisation. Men hvad menes egentlig med begrebet organisatorisk læring? Hvad forstår vi ved begrebet organisation? Hvordan kan en organisation i det hele taget lære noget? Organisationer i bevægelse forsøger at besvare disse spørgsmål.

Med udgangspunkt i en moderne organisationsforståelse, hvor organisationer ses som organiseret aktivitet, giver bogen en grundig indføring i det organisatoriske felt med særlig fokus på læring og forandring. Endvidere præsenteres en række praksisfelter, der udvider og nuancerer den indledende teorigennemgang.

Bogen veksler således mellem en teorihistorisk redegørelse for det organisatoriske felt i en læringsoptik og et fokus på nyere trends og tendenser så som ’newcomer inovation’, ’nyinstitutionel teori’ og dynamisk organisationsundersøgelse.

Organisationer i bevægelse er tænkt som en lærebog. Den er rettet mod studerende på universiteter, professionsbacheloruddannelser såvel som efteruddannelser på diplom- og masterniveau, men kan også anvendes af ledere og konsulenter, der interesserer sig for organisationsteori og organisationsudvikling i et lærings- og forandringsperspektiv.

ForfatterNikolaj Stegeager og Erik Laursen
ForlagSamfunds litteratur
År2011
Sider279
Pris299 kr
ISBN978-87-593-1549-1

Andre læser også