Publikationer

Den politiske tango

Den øverste politiske og den øverste administrative leder i en kommune eller en region er nødt til at kunne samarbejde. – Og det er ikke altid lige let. I Væksthus for Ledelses publikation ”Den Politiske Tango”, får du otte toplederpars fortællinger om, hvordan de formår at blive et stærkt makkerpar på trods af forskelligheder. Publikationen giver et sjældent indblik i hverdagens samarbejde på allerøverste ledelsesniveau.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


”Der er mange ledere, som ellers anses for utroligt dygtige, som ikke ejer for fem flade øre politisk tæft”. Sådan lyder det fra en af de direktører, som til dagligt er den ene halvdel af et kommunalt toplederpar, og som sammen med syv andre toplederpar, er med i Væksthus for Ledelses nye publikation: ”Den politiske tango”.

At forstå og acceptere de politiske beslutningsprocesser – at have politisk tæft – er blot et af de mange temaer, som den nye publikation stiller skarpt på. Det er de otte interviewede makkerpar selv, der forklarer, hvad de opfatter som vigtigt. Og svært. De rejser blandt andet spørgsmål som:

  • Hvordan afstemmer man som makkerpar sine roller på et felt, hvor det kan være svært at afgøre, hvornår det administrative slutter og det politiske begynder?
  • Hvornår skal man kunne skelne mellem det fagligt korrekte og det politisk rigtige?
  • Hvilke kompetencer er de vigtigste en direktør skal have for at være en god sparringspartner for sin politiske chef?
  • Hvor langt er det i orden, at den politiske leder bevæger sig ud i organisationen for at søge råd og sparring på egen hånd?
  • Hvad kan man gøre for at leve lykkeligt sammen i et professionelt ”ægteskab”, hvor man ikke selv har valgt hinanden?

Publikationens formål er, at inspirere direktørerne til at fremme et godt samspil – både ved at spejle deres egne erfaringer og ved at drøfte udfordringerne med deres politiske chef. Derudover vil publikationen forhåbentlig inspirere til refleksion over roller og samspil og invitere politikere og direktører til indbyrdes dialog om det vigtige samarbejde rundt omkring i landet.

Hæftet henvender sig især til direktører og chefer på tilsvarende ledelsesniveau. Men både de folkevalgte og andre ledere, der har kontakt til det politiske system, kan læse med.

Hæftet er produktet af et projekt i regi af Væksthus for Ledelse
– et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet.

Andre læser også