Publikationer

De sidste år som leder

En meget stor andel af lederne i kommuner og regioner forventer at trække sig tilbage i de kommende år. Mange af dem længe inden folkepensionsalderen – medmindre … For det
er kun et mindretal, der har besluttet sig endeligt for tilbagetrækningen.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


En meget stor andel af lederne i kommuner og regioner forventer at trække sig tilbage i de kommende år. Mange af dem længe inden folkepensionsalderen – medmindre … For det
er kun et mindretal, der har besluttet sig endeligt for tilbagetrækningen.

Dette hæfte fremlægger og perspektiverer resultaterne af to nye undersøgelser af, hvad erfarne ledere selv tænker om karrierens sidste år. De viser, at der er meget, man kan gøre for at fastholde ledernes erfaring og viden længere i organisationen. Dét får de fleste kommuner og regioner behov for på bare lidt længere sigt.


Hæftet henvender sig til alle, der har et ansvar for udviklingen på ledelsesområdet, men de erfarne ledere kan også selv læse med. Formålet med hæftet er at inspirere alle parter til
dialog om, hvad de hver især kan gøre for at udnytte lederkræfterne
bedst og længst muligt.

Bag projektet og hæftet står Væksthus for Ledelse – et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet.

Andre læser også