animeret blob
Publikationer

Skab sammenhæng for borgerne

Skab sammenhæng for borgerne

Hvis borgerne skal opleve mødet med det offentlige som ét samlet forløb, er de involverede parter nødt til at koordinere deres arbejde indbyrdes. Det kræver, at du som leder kan agere uden for dit formelle ansvarsområde og skabe resultater sammen med andre. Her får du inspiration til tværgående ledelse.

Om den vigtige og vanskelige ledelsesdisciplin handler projektet LEOS om, som Region Midtjylland og Aarhus Universitet har gennemført sammen. 

Publikationen her samler nogle af de vigtigste pointer fra projektet, som er relevante for alle førstelinjeledere, der har brug for at lede på tværs.

Formålet med publikationen er dels at inspirere dig som leder i dette arbejde, dels at give alle parter et fælles afsæt for et godt tværgående samarbejde.

Andre læser også