Publikationer

Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen

Folkeskolereformen giver pædagogerne en ny og mere fremtrædende rolle. Det er ledelsens opgave at få samarbejdet om børns læring og trivsel til at lykkes mellem lærere og pædagoger, der traditionelt har forskellige faglige tilgange og kulturer. Ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse giver ledelserne inspiration til at styrke samarbejdet.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Mellem lærere og pædagoger og med det omgivende samfund

Folkeskolereformen præciserer og skærper to opgaver for skolens ledelsesteam. Begge handler om at lede et tættere samarbejde til gavn for elevernes læring og trivsel.

For det første lærernes samarbejde med pædagogerne, der nu får en mere aktiv rolle i undervisningen. For det andet samarbejdet om “den åbne skole”, dvs. relationerne til andre af lokalsamfundets aktører.

Det er baggrunden for publikationen ”Ledelse af samarbejdet om læring og trivsel i folkeskolen”, som undersøger, hvilke ledelsesudfordringer der ligger i de to opgaver, og hvilke diskussioner og initiativer, der er nødvendige for at få samarbejdet på gled.

Publikationen bygger på gruppeinterview med en lang række skoleledelser og –forvaltninger – suppleret med eksisterende viden og undersøgelser om skoleledelse. Den henvender sig især til den ansvarlige skoleleder og de andre medlemmer af det tværfaglige ledelsesteam.

Andre læser også