Publikationer

De skjulte velfærdsreserver – Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

Kan produktivitet, kvalitet, trivsel og innovation gå hånd i hånd? Ja, lyder svaret i Væksthus for Ledelses debatoplæg ’De Skjulte Velfærdsreserver’.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Debatoplægget lægger op til, at vi skal finde nye måder at forstå og lede velfærdsproduktionen på, og at social kapital kan være en af løsningerne. Formålet er blandt andet at undersøge, hvad kommuner og regioner kan få ud af at pleje deres sociale kapital.

Er vi f.eks. gået for vidt i kravene om dokumentation? Er kravene til kvaliteten i kerneydelserne tydelige nok? Og er vi så bange for at begå fejl, at vi kvæler nytænkning? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som debatoplægget sætter fokus på.

I debatoplægget finder du viden om social kapital i form af forskning, grundbegreber, cases samt indlæg fra blandt andre Lektor Niels Thyge Thygesen fra CBS, konsulent Tage Søndergård Kristensen fra TASK-Consult, Professor Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Andre læser også