Publikationer

Strategisk ledelse i en brydningstid

Strategisk ledelse i en brydningstid

Selv om strategisk ledelse ideelt handler om overblik, refleksion og sans for de lange linjer, skal den af og til udøves under forhold, hvor det er svært at skaffe ro til fordybelse og eftertanke.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Refleksioner fra projektet “Strategisk værksted for topledelse”

Topledelser fra seks kommuner og en region har i regi af Væksthus for Ledelse arbejdet med hver en strategisk problemstilling. Undervejs har de løbende præsenteret deres erfaringer for de øvrige deltagere og diskuteret fælles udfordringer med konsulenter og eksperter i strategisk ledelse og organisation.

I denne publikation reflekterer hver af deltagerne over en strategisk problemstilling, de har fundet særlig relevant. Desuden trækkes der en række fælles temaer og anbefalinger ud på tværs af projekterne. Det er tydeligt, at strategisk ledelse er en både nødvendig og vanskelig opgave for en kommunal eller regional direktion. Nødvendig, fordi der netop i denne tid skal lægges blivende spor ud for løsningen af fremtidens offentlige opgaver. Vanskelig, fordi strategiarbejdet overalt er foregået på den præmis, at det ikke måtte sætte den stabile og sikre drift på spil.

Publikationen præsenterer også resultaterne fra projektet. Den henvender sig til topledelser i kommuner og regioner – og til andre, der beskæftiger sig med strategisk ledelse i offentlige organisationer.

Andre læser også