Publikationer

Succesfulde ledere i sygehusvæsenet

Succesfulde ledere i sygehusvæsenet

Hvordan bliver alle landets 9.000 ledere på sygehusene til en succes? Svaret finder du i Væksthus for Ledelses nye undersøgelse af succesfulde ledere i sygehusvæsenet.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.

En undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på afdelingsniveau

Hvordan bliver alle landets 9.000 ledere på sygehusene til en succes? Svaret finder du i Væksthus for Ledelses undersøgelse af succesfulde ledere i sygehusvæsenet.

Publikationen her præsenterer resultatet af undersøgelsen. Den identificerer en række ledere i sygehusvæsenet, som både chefer og medarbejdere betegner som succesfulde, og finder fem tydelige kernekompetencer, der karakteriserer de succesfulde ledere:

De fem kerne kompetencer:

 1. Autentisk indlevelse
  De udviser oprigtig interesse og respekt for andre
 2. Fattet problemhåndtering
  De behersker vanskelige situationer på en rolig måde
 3. Umiddelbar kommunikation
  De kommunikerer klart og uden omsvøb med alle
 4. Strategisk kreativitet
  De involverer sig i relevante strategiske spørgsmål
 5. Professionel virketrang
  De brænder for at få deres organisation til at præstere

De fem kompetencer er ikke de eneste, en god leder i sygehusvæsenet skal have. Men de fem kompetencer er så tydelige hos de interviewede ledere, at de kan betragtes som en afgørende forudsætning for succesfuld ledelse på sygehuse.

Projektet henvender sig primært til afdelingsledere på sygehuse, men undersøgelsen er også relevant for sygehusenes topledelse og regionernes HR-enheder – samt for alle sundhedssektorens organisationer. Resultaterne kan fx bruges til:

 • At understøtte udvikling og uddannelse for nuværende ledere på det enkelte sygehus, i regionen og nationalt
 • At sikre en mere præcis rekruttering af nye ledere med de ønskede kompetencer
 • At kvalificere den faglige og offentlige debat om ledelse på sygehusområdet
 • At bidrage til ledernes selvrefleksion og deres dialog med medarbejdere og chefer om god ledelse

Andre læser også