Test dig selv som digital forandringsleder

Et personligt refleksionsværktøj om god ledelse af digitale forandringer.

Resume

Du besvarer et kort spørgeskema om de ledelseskvaliteter, der er særligt vigtige i ledelse af digital innovation og forandring. Med afsæt i dine svar bliver du bedt om at reflektere over dine stærke og svage sider i denne ledelsesrolle.


Formål

At skærpe din egen erkendelse af og refleksion over, hvad det kræver af dig som leder at stå i spidsen for digital innovation. 


Output

En indikation af dine stærke og svage sider i rollen som digital forandringsleder, som du kan bruge til at justere og udvikle din ledelse – eventuelt i dialog med lederkolleger og egen chef. 


Varighed

30 minutter.


Deltagere

Dig selv som leder.