Kære chef! Kære ledere!

Ledere har også brug for ledelse, men hvordan bør chefen gå til opgaven? Denne publikation kortlægger de gensidige forventninger mellem chef og ledere.

Internal error
Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Hvornår er man en god chef, det vil sige en god leder for andre ledere?

Undersøgelsen beskriver god ledelse af ledere, herunder hvad ledere forventer af deres chefer og vice versa. Beskrivelsen skal inspirere cheferne direkte i deres ledelsespraksis, men også lægge op til refleksion og dialog i ledelsessystemet om, hvilken ledelse man kan forvente af hinanden.

Publikationens primære målgruppe er kommunale og regionale chefer, men også førstelinjeledere kan læse hæftet med udbytte. Dels fordi det tegner et godt billede af ledelsesrummet et niveau højere i organisationen. Dels fordi cheferne også udtrykker deres forventninger til lederne.