Ledelse af dagtilbud under forandring

Væksthus for Ledelse har evalueret erfaringerne med at udvikle nye ledelsesformer på dagtilbudsområdet og kommer med konkrete råd om de ledelsesmodeller, som kommunerne afprøver varianter og blandinger af.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


En undersøgelse af ledelsesstruktur og lederfaglighed på dagtilbudsområdet

Nye krav og forventninger har igangsat  en ledelsesreform i landets børnehaver og vuggestuer, og to ud af tre kommuner har besluttet eller har planer om at ændre deres ledelsesstruktur på dagtilbudsområde. Trods de mange initiativer på området eksisterer der begrænset viden om, hvad der kommer ud af disse nye ledelsesformer.

Væksthus for Ledelse har evalueret erfaringerne med at udvikle nye ledelsesformer på dagtilbudsområdet og kommer med konkrete råd om de ledelsesmodeller, som kommunerne afprøver varianter og blandinger af.  

De fem modeller er:
  • Traditionel institutionsledelse
  • Sammenlagt institutionsledelse
  • Netværksledelse
  • Områdeledelse
  • Distriktsledelse

Du kan downloade publikationen gratis, men da den for øjeblikket er udsolgt , kan du ikke bestille den. 

Publikationen findes også i en forkortet pixi-udgave.