animeret blob
Publikationer

Forstå og forebyg uønsket adfærd over for borgerne – en opgave for ledere på alle niveauer

Forside af publikationen: Forstå og forebyg uønsket adfærd.

Publikation tilbyder fælles begreber til at tale om uønsket adfærd – og derigennem styrke ledernes egen refleksion, dialogen i hele ledelseskæden og den fælles indsats over for uønsket adfærd.

Uønsket adfærd er en samlet betegnelse for situationer, hvor kommuner og regioner ikke behandler borgerne og patienterne, sådan som de bør behandles – professionelt og med respekt. Det kan spænde lige fra unødig magtanvendelse til en hård tone, en nedladende attitude eller en lunken ligegyldighed i kontakten med borgeren.

Uønsket adfærd over for borgerne bunder ofte i andre organisatoriske problemer, fx utilstrækkelige kompetencer, svage samarbejdsrelationer, utydelige værdier, uhensigtsmæssige rammer – eller en kombination af disse forhold.

Det er derfor en opgave for ledere på alle niveauer at forholde sig til fænomenet, herunder prøve at forstå og forebygge dets årsager.

Andre læser også