10 råd til teamlederen

Her er råd om, hvordan du skaber et godt samspil og dynamik i teamet.

Skribentinfo

I et sundt arbejdsfællesskab er der en god balance, så den enkelte kan udfolde sig i overensstemmelse med sine evner og behov, og ingen kan misbruge sin magt mod ham. I sådanne tilfælde vil der ofte være en god konflikthåndtering i gruppen. Frustration, misundelse, aggression tages i opløbet, fordi man kan tale med hinanden om utilfredsstillende forhold og få gjort noget ved dem.

En god gruppe er desuden karakteriseret:

 • Fælles målsætning
 • Komplementaritet (kompetencer og personlige ­egenskaber supplerer hinanden)
 • Synergi (dvs. et frugtbart samspil)
 • Fællesskabsfølelse og sammenhold

Hvis gruppen er i ubalance, er der imidlertid en risiko for, at der skabes ofre. Ubalancen kan fx bestå i, at der alene lægges vægt på produktion, og der mangler en diskussion om den. Alle skal arbejde hårdt og på en bestemt måde. De, der har svært ved at følge med, når det lige skal være på den måde, bliver så let ofre.

Der mangler i dette tilfælde stærke fortalere for, at arbejde også skal være lystbe­tonet, og at der er flere måder at gøre det på. Hvis målene for arbejdet samtidig er uklare, kan der bringes yderligere konflikter ind i samarbejdet. Ubalancen kan omvendt bestå i, at selve arbejdet indeholder for få udfordringer. Energien kan ikke blive brugt på arbejdet.

Det er derfor samværet, der bliver det centrale, herunder hvem der kan lide hvem, og der dannes måske ­kliker. Her kan de, der ikke er med i en stærk klike, blive ofre – især hvis der i gruppen ikke er nogen opposition til gruppens flertal eller nogen selvkritik af gruppens arbejds­indsats.

God gruppesammensætning

Lederen bør interessere sig for gruppens samspil og drøfte med gruppen, hvordan den fungerer. Lederen kan fore­bygge mobning ved at sikre en god gruppesammensætning, og at alle har en rolle i arbejdsfællesskabet.

Lederen kan drøfte emnet med medarbejderne under overskriften “Hvad er et godt hold?” og indlede en diskussion af, hvordan gruppen kan varetages flere roller, der holder magtmisbrug i skak, og sikrer samarbejde, selvkritik og ud­vikling.

Det kan – for at sikre balancen i gruppen – blive ­nødvendigt at flytte personer fra gruppen og at tilføre nye.

Gruppens etik

Lederen kan hjælpe arbejdsgruppen til at blive mere bevidst om, hvordan den bliver et godt hold ved at overholde nogle etiske regler. Gruppen skal selv lave disse regler, men her er et eksempel til inspiration:

 • Vi er åbne over for nye opgaver og løsninger samt over for hinandens forslag
 • Vi er sammen om at løse vores opgaver og deler viden og erfaringer
 • Vi møder hinanden i gensidig respekt for vores forskellighed og berettigede forvent-ninger om at have et spændende og godt job samt have det sjovt.

10 gode råd til lederen

 1. Vær en god rollemodel.
  Den måde du behandler andre på, kan inspirere medarbejdere til at gøre det samme.: Undgå selv at mobbe, beskyt potentielle ofre og vis medarbejderne at du ikke accepterer mobning.
 2. Vær med til at etablere en personalepolitik, der forhindrer mobning. Eller følg op på den I har.
 3. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø i APV´en og sørg for at følge op på evt. problemer.
 4. Vær åben i medarbejdersamtalen og lyt efter signaler på mobning. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det.
 5. Lyt til både ofret og mobberen. Drag ikke forhastede slutninger. Forsøg at skabe en dialog mellem parterne.
 6. Gør passive vidner aktive og få mobberen til at holde op.
 7. Grib aktivt ind, hvis du registrerer mobning.
  Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske.
 8. Find enkle og praktiske løsninger.
 9. Vis medarbejderne at de kan komme til dig, hvis de får problemer med mobning og skab kontakt til andre personer i virksomheden, som den mobbede kan kontakte og få hjælp fra.
 10. Vær opmærksom på, at du kan blive misforstået – og selv opfattet som mobber.

Læs også: Kilde BAR-FOKA’s pjece Mobning

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2006

Skribentinfo

Kommentarer