4 faser til den gode innovation

Giv jeres organisationskultur et eftersyn, og afprøv nye metoder til innovation med firefasemodellen. Læs om, hvordan I bryder med gamle mønstre, prøver nye idéer af i praksis, og tager de bedste med i den videre udvikling.

Skribentinfo

Har I brug for at udnytte jeres ressourcer på en smartere måde, forbedre jeres arbejdsmiljø, eller oplever I et økonomisk eller politisk pres udefra? Måske ønsker I at udvikle en ny ydelse eller hjælpe en overset gruppe borgere. Det er typiske tegn på, at det vil være en god idé at begynde en innovationsproces.

Firefasemodellen

Ved hjælp af firefasemodellen kan I udforske og udfordre vaner samt afprøve og skabe nye initiativer sammen med borgere og brugere for at finde frem til de bedst mulige løsninger.

Læs om de fire faser, og hvad I skal gøre i hver fase.

1. What is? Undersøger og udforsker hverdagens usagte normer, vaner og tabuer
2. What if? Identificerer den ønskede fremtid
3. What wows? Tester og vurderer de udvalgte idéer og koncepter
4. What works? Eksekverer de løsninger, I har valgt og realiserer dem i organisationen

firefasemodellen

Beskrivelsen af fasemodellen stammer fra Jeanne Liedtka og Tim Ogilvies bog “Designing for Growth” fra 2011.

Før I går i gang

Først skal du sammen med dine medarbejdere finde årsagen til, at I gerne vil innovere, og formulere formålet med innovationsarbejdet, inden I går i gang med selve processen. I skal koble drøftelserne om formål med organisationens strategi, vision og kerneopgave.

Fase 1: What is?

Udforsk nutiden og skab dyb indsigt

En innovationsproces er præget af nysgerrighed, åbenhed og refleksion over, hvorfor tingene er, som de er. I What is-fasen bliver hverdagens usagte normer, vaner og tabuer undersøgt. Formålet er, at I får et indblik i organisationens etablerede kultur og i omverdenens udefra-og-ind-blik på organisationen. Måske er der forskel på organisationens selvforståelse og omverdenens forståelse af jeres praksis?

I skal udforske jeres egen kultur. Du kan fx få medarbejdere fra andre enheder, borgere og samarbejdspartnere til at give deres billede af, hvordan de oplever organisationen. Understøt at organisationens selvbillede bliver 'forstyrret' på en enkel og oprigtig måde.

Du kan ikke igangsætte innovative processer på alle faglige områder på en gang. Så udvælg nogle områder, der kalder på innovative løsninger.

Fase 2: What if?

Udfordr det nuværende og forestil jer fremtiden

Denne fase handler om at forestille sig løsninger, der endnu ikke eksisterer, og som derfor kan løse jeres problemer på nye og overraskende måder. Målet med What if-fasen er at udfordre jer selv på, hvad I er i stand til at skabe. Den er afsæt for en konkret idéudvikling, og understøtter ledelsens kommunikation om innovationsprocessen gennem 'Hvad nu hvis'-spørgsmål. Eksempelvis kan man spørge: Hvad nu hvis vores folkeskoler bliver centrum for iværksætteri og sociale fællesskaber? Hvad nu hvis vores plejecentre fremmer læring mellem generationer?

Innovationsprocesser udfordrer din evne til at håndtere tvetydighed, uklarhed og uvished. Forbered dig på, at de er præget af mange midlertidige løsningsmodeller, der videreudvikles frem mod den endelige løsning.

Samtidig skal du som leder kunne manøvrere i et modsætningsfyldt og til tider konfliktfyldt miljø. En innovationskultur opstår netop, når nye dialoger får organisationen ud af den vante adfærd. Forskning viser, at konflikter og forskellighed i et team er en direkte drivkraft for innovation, hvis de ledes og håndteres konstruktivt.

Støv den gamle idébank af

Måske har I allerede en masse idéer liggende fra diverse brainstormprocesser, som ikke er blevet samlet, systematiseret, prioriteret og testet i praksis? I kan undersøge værdien af jeres eksisterende ideer. Du skal vurdere, om de eksisterende idéer egentlig løser problemet. Og om I reelt kender problemets mange facetter.

Fase 3: What wows?

Test de bedste idéer

I What wows-fasen skal I teste de ideer, som er blevet udviklet eller skabt i What if-fasen. Idéen skal testes så tæt på virkeligheden som muligt. Jo mere færdig idéen er, og jo klarere idéens hovedantagelser og hypoteser er afdækket, desto bedre kan I kvalificere testarbejdet.

Testfasen er en eksperimenterende proces. Der bliver skabt nye, kreative idéer, og organisationen bliver klogere på borgernes adfærd, hverdag og behov.
 

Test idéen på et borgermøde

 1. Invitér borgere, du har tillid til, da de vil få indsigt i jeres foreløbige fremtidsplaner.
 2. Invitér borgergrupper med en vis diversitet. Måske vil den mest overraskende feedback komme fra en uventet kant.
 3. Hold et møde, der handler om at indhente viden. Det gør du ved at være lyttende og imødekommende, også selvom kommentarerne kan være kritiske.
 4. Mødet skal indeholde tid til diskussion og bygge på åbne spørgsmål
 5. Fortæl borgerne, hvordan I vil bruge deres input. De vil være interesserede i at vide, hvad deres input konkret bliver brugt til efterfølgende.

4. What works?

Skab effekt og ekstraordinære resultater

What works-fasen handler om at vælge den eller de idéer, som I tror på, vil virke. Det er let at til- og fravælge de idéer, der har været en klar succes eller fiasko i What wows-fasen. Det er noget sværere at vælge blandt de ambitiøse ideer, som er præget af en høj grad af kompleksitet og usikkerhed. Din rolle at realisere innovationsarbejdet gennem prioriteringer og beslutninger. Du skal vurdere usikkerheder og samtidig prioritere idéer, som har succes på ét niveau, men som ikke virker på et andet niveau.

I What works-fasen bør borgere eller brugere fortsat inddrages og dermed gøre innovationen til en samskabelsesproces. På den måde får I også feedback på den idé, som I gerne vil søsætte.

 

Opgaven som innovativ leder

 • vær procesmæssigt støttende, konfronterende og klar
 • understøt eksperimenterende læring og reel implementering i praksis
 • vær fortaler for kreativ improvisation og systematik
 • vis tålmodighed og handlekraft
 • skab tryghed for individet og gruppen
 • opmuntre til bottum up-initiativer og top down-beslutninger

 

Læs mere:

Ledere og hverdagsinnovation

3 kendetegn hos ledere der skaber innovation i hverdagen

5 råd fra psykologien der styrker innovationen

Skribentinfo

Kommentarer