4 ting en formålsdrevet leder gør

Når du kender dit unikke formål, bliver du en mere modig og inspirerende leder, og det styrker din egen og medarbejdernes trivsel. Få fire tips til, hvad en formålsdrevet leder gør og et værktøj til at finde dit formål.

Skribentinfo

Du kan styrke dit lederskab, når du kender dit formål. Dit formål er ikke alene en stærk ledestjerne midt i travlhed og tidspres, det er også nøglen til at få stærkere følgeskab og til at opleve mening i arbejdslivet.

Skab medarbejderengagement

En Gallup undersøgelse fra 2016 om medarbejderengagement viste, at 82 pct. af de adspurgte medarbejdere betragter deres ledere som uinspirerende, og det er fatalt. For når medarbejderne synes, at lederen er uinspirerende, daler deres engagement.

Du kan fremme medarbejdernes engagement ved at gå vejen selv, afdække dit unikke formål, skabe en vision og bringe dine særlige styrker i spil. Ledere, der selv er inspirerede og formålsdrevne, er inspirerende for andre, og det fremmer følgeskab. 

Læs også: 4 råd om at motivere med formål

4 ting du gør, når du er formålsdrevet

1. Du sætter dine styrker i spil - og får andre til at gøre det samme

Et godt sted at starte i forhold til at kende dit formål er at kende dine styrker. Når du deler ud af dine styrker i dit lederskab, udlever du dit formål og udnytter dit potentiale optimalt. Du vil ikke alene skabe gode resultater og opleve mening og tilfredshed, men du vil også automatisk invitere medarbejderne til at bringe deres styrker i spil. Din selvindsigt er fundamentet for at have en god indsigt i andre mennesker – og dermed lede dem.

Læs også: Værktøj: Kortlæg dine styrker

2. Du fører modige samtaler, der åbner op for ny indsigt

En formålsdrevet leder indgår i modige samtaler. En modig samtale er en samtale, som du ikke nødvendigvis har lyst til at have, men du vælger at have alligevel, fordi du ved, at samtalen kan bringe ny viden og indsigt samt skabe en stærkere tillidskultur. Derfor går du ind i samtalen med åbenhed og nærvær. I en modig samtale befinder du dig i et “åbent” rum med et andet menneske uden forudindtagede overbevisninger om, hvor samtalen skal føre hen. Når du kan udholde at være i uvisheden, kommer der nye og afgørende indsigter frem, der kan lede organisationen og jeres fælles kultur i den optimale retning.

Læs også: Derfor er tillid så afgørende i dit team

3. Du træffer beslutninger ud fra din indre ledestjerne

Du står dagligt i et prioriterings- og beslutningspres. Når du kender dig selv, dit formål, dine styrker og din vision, kan du bedre prioritere og træffe beslutninger ud fra det. Du har et stærkt fundament, der mindsker tvivl og usikkerhed. Din selvindsigt og din intuition hjælper dit indre kompas, og du ved, hvad der er den rette vej at følge. Du har noget at måle dine beslutninger op imod, og det gør dig i stand til at prioritere skarpt midt i alle de forskellige behov. Din evne til at træffe beslutninger og kvaliteten af dine beslutninger, er med til at definere din position som leder.

Læs også: 6 grunde til at du tager dårlige beslutninger

4. Du tager dig tid til refleksion og selvomsorg

At være formålsdrevet forudsætter, at du er i løbende forbindelse med dig selv og dit eget fundament. Dit formål udspringer af, hvem du er som menneske. Som leder kan man indimellem glemme sit indre kompas. For at brænde, uden at brænde ud, skal du genforbinde dig med dit unikke formål og spørge dig selv: Hvad længes jeg efter i mit lederskab? Hvilken forskel vil jeg gerne gøre? Hvad er mit næste skridt?

Tag dig tid til daglig refleksion, selvomsorg og stilhed. Meditation, en gåtur i naturen eller små pauser i løbet af arbejdsdagen giver klarhed og ro til eftertænksomhed. Når du er formålsdrevet, vil du opleve flow i din arbejdsindsats. Dit nærvær og oprigtige interesse kommer medarbejdernes trivsel til gode.

Værktøj: Leadership Purpose Process

For at finde formålet i dit lederskab er der fire områder, der skal afklares. De fire aspekter udgør modellen Leadership Purpose Process og består af Passion, Gifts, Vision og Task. Fællesnævneren for dem er dit formål; dit Soul Purpose.

Passion er din daglige drivkraft, din indre ild. Din passion er dét, du er draget af og elsker at gøre. Det er gennem din passion, at du kan opleve momenter af flow i arbejdet, hvor tingene flyder optimalt, og hvor opgaverne og indsatsen går op i en højere enhed. Når passionen udvandes, kan vi miste mening og arbejdsglæde.

Gifts er dine styrker og er med til at forme, hvem du er. Du bringer noget enestående med dig, som skal sættes i spil i lederskabet. Dine gaver kommer både dig selv og andre til gode, da de udmønter sig i aktiviteter, der gør en forskel. De gør dig mere engageret, og det skaber større trivsel på arbejdspladsen.

Vision er et ønske, der driver dig frem i dit lederskab. Et ideal, der inspirerer dig i sådan en grad, at du er villig til at gøre det arbejde, der skal til for at realisere visionen over tid. Visionen er et udtryk for dit formål som leder og skal løbende tjene som inspiration til at omsætte dit formål i praksis. En vision skal kunne kommunikeres kort og præcist, så dine medarbejdere engageres i at gøre den til virkelighed.

Task er en konkret opgave, du sætter i værk for at opnå et specifikt mål. Det er et konkret skridt til at omsætte visionen i praksis. Hvor din vision er det store billede, der leder hen imod et stort mål, er task dit næste skridt; et håndgribeligt og mere kortsigtet mål. Der kan derfor være flere konkrete opgaver, som skal udføres for at manifestere din vision.

Læs også: Genopfind dit lederskab, mens det stadig går godt

Reflektér over de fire aspekter i relation til dit lederskab:

  1. Hvornår oplever jeg stærkest min passion?
  2. Hvad er mine unikke styrker, og hvem er jeg i min kerne?
  3. Hvad er min vision? Hvor møder min passion et stort behov i verden? Det skæringspunkt peger mod din vision.
  4. Hvilken konkret opgave er mit næste skridt for at arbejde hen imod min vision?

Når du kan svare på de spørgsmål og sætte de fire aspekter af Leadership Purpose Processen i spil i dit lederskab, vil du ikke alene opleve mening og tilfredshed, men også gøre en forskel for medarbejderne og organisationen.

Læs mere på Didde Flor Rotne

Skribentinfo

Kommentarer