5 dårlige chefer - og hvordan du tackler dem

Hvilken type chef har du? Kaster han den ene bold op efter den anden, uden at se, hvor de lander? Eller er hun typen, der overvåger og kontrollerer, hvad du laver, eller har alt for travlt til også at få talt med dig? Læs her, hvordan du som leder tackler forskellige typer af dårlige chefer.

Skribentinfo

Din motivation, trivsel og effektivitet hænger tæt sammen med hvilken chef, du har. Og det er ikke alle chefer, der scorer lige højt. Læs om fem forskellige typer af dårlige chefer, og hvordan du bedst håndterer dem.

1. Den kontrollerende chef 

Den kontrollerende chef er optaget af detaljer, som du synes er uvæsentlige. Det er typen, der hele tiden blander sig i din arbejdsproces og kan finde på at sende en rapport retur, fordi du har printet på begge sider af papiret. 

Behov for kontrol og mistillid hænger oftest sammen. Så hvis du oplever, at din chef har et stort behov for at kontrollere alt, hvad du gør, handler det med stor sandsynlighed om manglende tillid. Det kan bunde i din chefs manglende tillid til alle andre, baseret på tidligere oplevelser, og behøver derfor ikke at handle om dig. 

Men nogle gange handler det om dig. Måske er du kommet til at svigte din chefs tillid ved ikke at levere eller levere under forventning. Det kan også ske, hvis du er meget selvkørende og glemmer at informere din chef løbende. Derfor kan du med fordel stille dig selv følgende spørgsmål:

 • Hvad kan jeg gøre for, at min chef får større tillid til mig?
 • Hvordan kan jeg vise min chef, at han/hun kan regne med mig?

Med disse overvejelser, vil du blive opmærksom på, hvordan du i hverdagen rykker tættere på chefen, og hvordan du har mere fokus på at spille ham god, hvilket vil styrke tilliden mellem jer.  

2. Den fraværende chef 

Du taler meget sjældent med din chef, da han har travlt. Det gør det svært at skabe en god relation og forståelse for hinandens prioriteringer. 

Din chef har, lige som dig selv, mange ting på sin tallerken og derfor er prioritering en væsentligt daglig opgave. Hvis din chef ikke prioriterer sin tid med dig, kan det skyldes, at din chef ikke har opdaget, hvor vigtigt det er at have en tæt kontakt med dig.  

Derfor skal du være god til at overdrage værdifuldt input til din chef. Din chef vil nu opdage, at han har behov for dig, og vil automatisk begynde at prioritere tid med dig. Hvis du ovenikøbet kan medvirke til, at din chef får mindre travlt, fordi du kan hjælpe med væsentlige input til evt. beslutningsprocesser, bliver det endnu lettere at få chefen til at prioritere tid med dig.  

Det kan også være, at din chef har vurderet, at du er så selvkørende, at der ikke er behov for at have tæt kontakt med dig. I det tilfælde må du hjælpe din chef til at forstå vigtigheden i at have tæt kontakt, fordi det faktisk gør dig endnu mere effektiv og dermed også chefen, fordi I reducerer mange af de misforståelser, der opstår, når man ikke bruger tid sammen.  

3. Den magtsyge chef 

Chefen er meget optaget af magt og personlig succes. Du oplever, at chefen tager æren for andres ideer og dem, som ikke spiller med på hans hold, er fjenden. 

Magt korrumperer, og det kan ske for de fleste. Så fordi chefen er blevet magtfuldkommen, handler det ikke nødvendigvis om, at chefen er et dårligt menneske. Men i stedet at vedkommende måske har oplevet at have særlige privilegier og derfor nu ser sig selv som et særligt menneske.  

Kuren mod magtfuldkommenhed er ydmyghed. Men du kan ikke bede din chef om at være ydmyg. I stedet kan du i den daglige dialog minde chefen om, hvordan resultaterne skabes i samarbejde, i samspil med andre afdelinger og nogle gange også med et element af held og god timing. På den måde får chefen øje på, at det ikke alene er hans fortjeneste, at det går godt.   

Læs også: Advarsel: Magt kan gøre ledere usympatiske
 
Du kan gøre, hvad du kan i forhold til at få en mere ydmyg tone i hverdagen. Men bær ikke hele byrden på dine skuldre. For der findes også chefer med en dyssocial personlighedsstruktur. Det man i daglig tale kalder mennesker med psykopatiske træk. De mennesker hverken kan eller skal du forsøge at påvirke. Dem skal du bare flytte dig fra. Helst helt væk fra arbejdspladsen. For man kan blive virkelig syg af at være i nærheden af dem og deres magtspil.  

4. Den - for - visionære chef 

Nogle chefer kaster om sig med nye idéer og planer, som skal igangsættes. Og så snart du er i gang med implementeringen, er chefen i gang med at udtænke næste geniale ide. 

Det er en virkelig god egenskab for en chef at være visionær. Det modsatte kan være en endnu større udfordring. Så start med at minde dig selv om det.  

Når chefen kommer med endnu en ny idé, så husk at anerkende den. Hvis du altid starter med at skyde idéen ned eller forklare alt det, der ikke virker, er der en risiko for, at din chef vil komme til enten at føle sig utilstrækkelig, eller at du vil blive opfattet som en brokkerøv, hvilket vil vanskeliggøre samarbejdet.  

Og find så ud af, hvordan du kan hjælpe chefen med at blive realistisk omkring sine nye ideer og planer. Spørg ind til, hvad formålet er, hvad deadline er, hvilke ressourcer det kræver? Tydeliggør overfor din chef, hvilke konsekvenser der er ved at sætte det nye i gang og forklar, hvornår du mener den rette timing er, eller hvad en endnu bedre plan kunne være.  
 
Visionære mennesker hader at føle sig bremset. Derfor skal du forsøge at gå med din chef i hans behov for at diskutere nye idéer. Nogle gange kan det faktisk være nok for chefen bare at brainstorme, uden at det bliver til en reel plan.  

5. Den utroværdige chef 

Chefen siger ét, men gør noget andet. 

Det kan være utroligt frustrerende at arbejde sammen med en, som siger et og gør noget andet. Man kan af og til komme i tvivl, om man selv har misforstået det hele, og hvis man først har den følelse, bliver kommunikationen svær.  

Derfor er det vigtigt, at du er helt sikker på, hvad der er op og ned. Du skal sikre dig, at du har opfattet det, din chef har sagt korrekt, og det gør du ved at spørge: "Hører jeg dig sige, at …?”, eller "Mener du, at…?”, "Betyder det så, at...?”.  

Du skal have din chef til at sige ja til, at I er enige om, hvad han eller hun har sagt. Så når det bliver lavet om, så har du en konkret samtale at referere til.  

Selvom det er fristende, så undlad at komme til at slå chefen i hovedet med det oprindelige udsagn. Sig i stedet noget i retning af: "Jeg forstår ikke, hvorfor vi er på vej i denne retning, når vi i sidste uge blev enige om, at...”. Forhold dig undrende og nysgerrig, men vedholdende i, hvad den oprindelige aftale bestod i.  

Fortæl, at det ikke er et problem, at tingene ændrer sig, men at det kræver, at du bliver informeret i tide, da du ellers ikke kan bakke din chef op i forskellige situationer, når du ikke ved, hvad der sker. 

Hvilken chef synes du er værst?

Deltag i afstemningen og find ud af, om du er enig med Lederwebs læsere.

Hvilken type chef er værst?

 • 1. Den kontrollerende chef
  28%
 • 2. Den fraværende chef
  6%
 • 3. Den magtsyge chef
  32%
 • 4. Den - for - visionære chef
  2%
 • 5. Den utroværdige chef
  32%


Find flere artikler om at lede opad her

Læs også: Kære chef - Kære ledere

Skribentinfo

Kommentarer