5 plusser ved at være en introvert leder

Er du en introvert leder? Så er du formentlig god til at lytte, kan let se den enkelte medarbejders styrker og potentiale og kan med din reflekterende tilgang finde ind til kernen af et problem. Læs her om fem gode egenskaber ved introverte ledere og hvorfor det kan være en fordel at være en introvert mand fremfor en introvert kvinde.

Skribentinfo

Du kommer til et personalemøde, hvor de (typisk) ekstroverte taler højt og hurtigt, men den man husker, er oftest den, der kommer med de præcise og skarpe analyser til sidst. Dette er ganske ofte de introverte, der først har lyttet, så har de reflekteret, og SÅ serverer de pointerne.

Ordene kommer fra Mette Hvied Lauesen, der er cand.mag. og har en selvstændig rådgivnings virksomhed, der blandt andet rådgiver i at skabe bedre og mere autentiske ledere.

"Jeg er selv en larmende introvert. Jeg underviser cirka 200 ledere om året og har et ret udadvendt job og har brug for stille aftener på sofaen for at lade op. Lige nu er jeg for eksempel på et hotelværelse i Tyskland midt i et lederkursus, hvor jeg IKKE deltager i den fælles middag, fordi jeg har brug for at trække mig," siger Mette Hvied Lauesen.

Hun har i snart mange år beskæftiget sig med begrebet introvert/ekstrovert i relation til ledelse. Hun ser på det som forskellige måder at være i verden på. Den ene er ikke bedre end den anden. Hver stil har sine styrker, og der kan være en fantastisk god synergi i samarbejdet mellem de to. Men det er også ledelsesbetegnelser, som er forbundet med en del fejlslutninger.

”Nogle ser introverte som en særlig skrøbelig form for mennesketype. Det er de ikke. De trives bare sjældent godt i store selskaber i længere tid ad gangen. Mange introverte ledere drager rigtig god fordel af deres medfødte evne til lige at vende skråen og høre på de andre først, før de selv siger deres mening. Det er helt klart en styrke, fordi den introverte leder ofte er en bedre lytter end den ekstroverte,” siger Mette Hvied Lauesen.

Fem gode ting ved at være en introvert leder

Alle er forskellige, men disse fem egenskaber ses oftere hos introverte end ekstroverte. Det betyder ikke, at ekstroverte ikke kan dem – det er med en vis sandsynlighed bare mere naturligt for de introverte.

  1. Du er nok god til at lytte, hvilket betyder, at dine medarbejdere vil føle sig hørt og forstået og taget alvorligt
  2. Du tænker dig formodentligt mere om, hvilket er en fordel, når det handler om de vigtige strategiske beslutninger
  3. Du er med en vis sandsynlighed en god kommunikator internt i teamet eller på tomandshånd. Det giver dig typisk gode relationer, hvor du kan give en personlig og specifik støtte og feedback til den enkelte
  4. Du har nok et større fokus på den enkeltes faglige udvikling. Du ser den enkeltes styrker og udviklingspunkter, og er god til at lægge en personlig plan sammen med den enkelte medarbejder
  5. Din mere reflekterende tilgang betyder også, at du nok er bedre til at finde kernen i et problem og komme med en ofte mere innovativ løsning på det. Dette er en kæmpe fordel, hvis I står med mere komplekse problemstillinger.

Mødet

Tilbage til personalemødet, hvor det er vigtigt, at mødelederen sørger for, at der er en struktur på mødet, der sikrer, at det ikke kun er de samme hør-mig-typer, der får taletid.

”Det kræver selvfølgelig, at mødet giver de introverte det nødvendige rum til, at de kan komme med deres pointer. Får de ikke det rum, kan den øvrige organisation gå glip af de ofte ganske gode pointer – og de introverte kan risikere at blive stemplet som dem, der ikke har noget at sige. Dette sker, hvis mødelederen slutter mødet for hurtigt, og når de ’larmende’ har leveret deres pointer,” siger Mette Hvied Lauesen.

Hverdagens rum på arbejdspladsen, kaffepauserne, kantinen og altså møderne er gode steder at mærke introverte og ekstroverte dynamikker.

”Den introverte kan med fordel have talt med de andre deltagere inden mødet og have forberedt sig. Ja, det tager længere tid til gengæld har de nu betydeligt flere og bedre data end de andre mødedeltagere. Den introverte har typisk den fordel, at de er bedst til at netværke på tomandshånd, hvilket ofte er et mere fortroligt rum – og dermed også et rum, hvor mere bliver sagt af det, der ofte IKKE kommer frem på mødet,” siger Mette Hvied Lauesen.

Når der så er forskellige dynamikker, så kunne man forestille sig, at en introvert leder bedre kan spejle sig i en introvert medarbejder, men sådan ser Mette Hvied Lauesen det umiddelbart ikke.

”De to typer kan have gavn af hinandens egenskaber, og en introvert leder kan sagtens sætte sig ind i en ekstrovert medarbejders behov og kan også fint forventningsafstemme egne ønsker over for de ekstroverte. Den introverte leder behøver jo ikke være genert eller handlingslammet. De kan fint sætte grænser, definere behov og ønsker, og sige til og fra,” siger Mette Hvied Lauesen.

Introvert i forhold til køn

Til gengæld, mener hun, at der godt kan være forskel, hvis vi taler køn.

”Karikeret sagt: En mandlig introvert kan bedre tillade sig at være reflekterende og tilbageholdende – og så bliver han set som dyb og eftertænksom. En kvindelig introvert vil typisk blive set som en, der ikke har noget at sige og som ikke har en faglig tyngde – og som heller ikke forstår spillet med at positionere sig. Når de så slår i bordet og siger fra, så betragtes det ofte som at overreagere. Kvindelige introverte ledere skal – baseret på mine erfaringer som coach – ofte kæmpe mere for deres faglighed og positionering end de mandlige introverte ledere,” siger Mette Hvied Lauesen.

Hun vurderer, at det kan være sværere at blive hørt som introvert leder, hvis der man er, gælder det om at være først og hurtig. Men omvendt - hvis det er et sted, hvor man lægger mere vægt på de langvarige relationer og fordybelse, så er det ikke sværere.  

Sidder man som introvert leder i en ekstrovert organisationskultur, så handler det om at indgå alliancer med de rigtige nøglepersoner. Det handler om at have en mere strategisk tilgang til hvilken persons opmærksomhed, det er vigtigt at få og så arbejde metodisk på at få den. Dette er ofte et mere langt, sejt træk, så det skal man selvfølgelig overveje, om man ønsker.

Samspillet er det vigtigste

Når Mette Hvied Lauesen observerer ledere, tegner der sig et billede af, at de ekstroverte taler først og hurtigt, og at de introverte lytter. De rigtig gode lederteams anerkender de forskellige styrker, der ligger hos henholdsvis introverte og ekstroverte ledere og så anerkender de forskelligheder, der er hos mennesker, hvad enten de er det ene eller det andet.

Helt generelt er introverte ofte mere reserverede og tilbageholdne end de ekstroverte, og de får mere energi af de rolige samtaler en-til-en. De ekstroverte er typisk mere udadvendte og sociale – og deres energi kommer fra at være sammen med andre.

”Begge parter kan have stor gavn af hinanden. Hvor de ekstroverte kan drage fordel af indsigten og omtanken hos de introverte, kan de introverte drage fordel af den energi og gåpåmod, som de ekstroverte typisk har. De skal dog i samarbejdet være obs på hinandens forskellige behov. De ekstroverte ledere kan fx synes, at et kick-off skal være fest, farver og masser af mennesker – og de introverte kan synes, at det er noget man fejrer med en god middag, hvor man rigtig kan få talt med hinanden. Intet af dette er et problem i relationer med respekt og nærvær,” siger Mette Hvied Lauesen.


Læs mere om Mette Hvied Lauesens tanker her. 

 

 

Skribentinfo

Kommentarer