7. Giv andre lyst og mod til at tænke nyt

Innovation kommer efter tillid.

Skribentinfo

Meget af den energi, vi bruger på at beskytte os mod andres ”angreb”, kunne i stedet anvendes kreativt. Jo mere de mennesker, du omgiver dig med, føler sig inkluderede og nødvendige, jo flere kvaliteter vil de bidrage med.

 

De mennesker, du er sammen med, skal føle sig velkomne og trygge i jeres fælles forum. De skal fornemme en åben og ærlig dagsorden, så de får lyst til at blive endnu bedre, end I allerede er.

 

Til en sådan atmosfære hører også, at alle viser interesse for at høre hinandens forskellige synspunkter, tanker og forslag.

 

Hvad kan du gøre?

Øv dig i at skabe en rar stemning omkring dig. Vær selv åben, venlig og imødekommende. Signalér, at du er nærværende, nysgerrig og har tid til at lytte.

  • Betragt andre som ligeværdige parter i processen – uanset deres forskellige baggrunde
  • Vær fra starten ærlig om præmisserne for innovationen: Hvad kan ikke diskuteres – og hvorfor?
  • Fokusér på løsninger. Hæng ikke fast i problemerne, men drej dialog og energi i retning af løsningsmulighederne
  • Hav mod til at sætte dig selv på spil – fx ved at ”tænke højt” og erkende dine fejl og begrænsninger.

 

Gå videre til næste råd: Lad medarbejderne folde ideerne ud

Skribentinfo

Kommentarer