7 næringskilder til din trivsel

Forudsætningen for, at du lykkes sammen med og via andre kræver, at du lykkes i dig selv. Læs hvorfor og hvordan du udvider arbejdet med dit personlige lederskab til også at omfatte din indre balance og trivsel.

Skribentinfo

Der er travlt, kravene er mange og løsningerne komplekse. Hver dag glider nye opgaver ind i indbakken og ind gennem kontorets åbne dør. Du brandslukker, øjebliks-faciliterer og konflikthåndterer. Du skaber psykologisk tryghed for medarbejderne, kvalitet for borgerne og gode historier for omgivelserne.

Dermed ikke sagt, at jobbet er dårligt. Mange ledere beskriver det som verdens bedste. Men det er et job, der kræver indre styrke og balance. Det personlige lederskab handler derfor om langt mere end at skrive et ledelsesgrundlag og kende sine værdier.

Forudsætningen for, at lederen lykkes sammen med og via andre, kræver først og fremmest, at lederen lykkes i sig selv.

Det personlige ledelsesgrundlag er en vigtig øvelse – men ikke nok

Der er talt om og arbejdet meget med det personlige lederskab og ledelsesgrundlag. Fx hvordan lederens bevidsthed om egne værdier kunne være en nøgle til styrket ledelsesudøvelse – bedre ledelse.

Og nok så vigtigt: Lederen skulle formidle sine værdier så klart, at medarbejderne vidste, hvad de kunne forvente af lederen, og hvad lederen forventede af dem.

Dertil har det været en pointe, at lederens værdier skulle være i samklang med det organisatoriske ledelsesgrundlag. Man kan sige, at det personlige ledelsesgrundlag udgjorde en forventningsafstemning mellem lederen selv og de vigtigste samarbejdspartnere. En form for psykologisk kontrakt.

Arbejdet med det personlige ledelsesgrundlag er et stærkt værktøj til at skabe gode betingelser for god ledelse. Det peger både ind ad i lederens arbejde med egne styrker og mulige udfordringer. Og det peger ud ad til det relationelle arbejde.

Men der er behov for at udvide arbejdet med lederens personlige lederskab til også at omfatte den indre balance. Den indre balance er nemlig uomtvisteligt afgørende for, hvordan trivslen er og hvordan kerneopgaven løses.

Du skal lykkes i dig selv, for at lykkes i at lede andre

Det personlige lederskab handler ikke kun om det, der bliver præsteret udadtil her og nu. For de ydre præstationer er i den grad afhængige af den trivsel og det mentale overskud, lederen oplever indadtil.

Det er velkendt, at en leder i en tilstand af kontinuerlig stressende arbejdsbetingelser træffer dårligere og mere kortsigtede beslutninger i takt med, at overskuddet forsvinder. Lederen reagerer tiltagende mere pr. instinkt og uregulerede følelser - reaktioner vi typisk kender som kamp, flugt eller frys.

Forudsætningen for, at lykkes gennem andre er, at du selv har kilder til næring. Det klassiske billede på dette er sikkerhedsinstruktionen i fly: ”Tag din egen iltmaske på, før du hjælper andre”. Du er dit eget vigtigste værktøj, og ilten – næringen - er kilden til succes.

Her menes ikke en dyrkning af avancerede overspringshandlinger som jagt på privilegier eller andre egocentriske aktiviteter, men som opmærksomhed på tilpasset næring til de indre depoter. En næring, der netop er rettet mod, at du har overskuddet til at lykkes sammen med andre. Har overskuddet til at prioritere opgaver rigtigt, lave sund grænsesætning, skabe ledelsesrum, forblive empatisk, lede med fokus på kerneopgaven etc.

Det er et vilkår i det fleste jobs, at der er travlt i perioder. Det er ok og en del af benzinen for mange. Men skal du holde til at præstere over tid, skal der være balance og en følelse af overskud i det indre det meste af tiden. Gråd-labilitet, søvnforstyrrelser og opfarenhed er ikke acceptable konsekvenser af at gå på arbejde.

Med afsæt i ovenstående kan det personlige lederskab beskrives som forbindelsesleddet mellem det indre og det ydre: balancen mellem at trives og lykkes i sig selv og at trives og lykkes sammen med og via andre.

7 næringskilder 

Veje til indre næring er forskellige, og du må finde din egen. Der er nogle arketypiske næringskilder, du kan afsøge som første skridt i forhold til at identificere områder i dit liv, der trænger til kærlig opmærksomhed.

Punkterne består af en række selvstændige og indbyrdes afhængige behov for udfoldelse. Her formuleret som syv spørgsmål til dit personlige trivselsarbejde.

De syv spørgsmål:

  1. Hvor dyrker jeg ro og bliver rodfæstet?
  2. Hvor dyrker jeg leg, passion og kreativitet?
  3. Hvor dyrker jeg min selvbevidsthed og sætter egne motiverende mål?
  4. Hvor dyrker jeg kærlig forbundethed med mig selv og andre?
  5. Hvor dyrker jeg min viljestyrke og kommunikerer mit unikke jeg?
  6. Hvor dyrker jeg intuitiv inspiration og skaber visioner?
  7. Hvor dyrker og forbinder jeg mig med et formål, der er større end mig selv?

Sådan kan du bruge punkterne:

  • Begynd med at finde et punkt af de syv, der er vigtigt for dig, og som du er god til at dyrke.
  • Find derefter et punkt, der er vigtigt for dig at nære, men som er blevet forsømt.

Brug denne nye skærpede opmærksomhed til at prioritere og give plads til det, der nærer.

Kort sagt: Balance på indersiden af det personlige lederskab skaber grobund for langsigtede resultater på ydersiden – dyrk den.

Skribentinfo

Kommentarer