Advarsel: For søde chefer spænder ben for sig selv

De fleste af os vil gerne være vellidte af andre. Det gælder også ledere, men som leder skal du passe på med at blive for sød. For en sød chef er ikke nødvendigvis en god chef. Find ud af her, om du er for sød, og hvad du kan gøre ved det.

Skribentinfo

Selvom mange chefer taler om, at de ønsker, at deres medarbejdere skal yde deres bedste, så leder de i virkeligheden efter, at alle skal kunne lide dem og tale pænt om dem.

Denne type leder er også bange for, at sætte for høje mål for deres medarbejdere, da de frygter at medarbejdernes selvtillid kan lide et knæk, hvis de ikke når dem. Derfor giver de køb på deres forventninger – endda ofte uden at være klar over det, mens organisationens resultater lider under det. Det skriver Sidney Finkelstein, forfatter og professor i ledelse ved Darthmouth College i Boston. 

Gode ledere er ikke bange for at blive upopulære

Succesfulde ledere derimod fokuserer knivskarpt på at nå deres mål. Man skulle tro, at denne type ledere ikke var vellidte blandt deres medarbejdere, men ofte forholder det sig omvendt. De er både elsket og respekteret for deres visioner, som medarbejderne er klar til loyalt at knokle for at opfylde.

At være en ambitiøs leder er dog på ingen måde det samme som at være grov eller på anden måde behandle dine medarbejdere dårligt.

Er du for sød en leder?

Svar på spørgsmålene og se, om du er for sød en leder: 

  • Har du i løbet af det seneste år sænket dine forventninger til medarbejdere mere end én gang, fordi de ikke levede op til dine forventninger?
  • Har du det seneste år ikke fulgt op på eller påtalt dårlig opførsel? 
  • Roser du tit en medarbejder, selvom vedkommende ikke har nået sine mål, fordi vedkommende ”virkelig har prøvet”?
  • Sætter du klare og meningsfyldte mål for dine medarbejdere? Klare mål er specifikke, målbare, opnåelige og har en deadline.
  • Har du en tendens til at holde dig tilbage fra at give negativ feedback af frygt for at gøre nogen kede af det eller komme på kant med dem?
  • Bløder du op på den negative feedback, mens du giver den?
  • Anser din chef eller dine lederkollegaer dig som værende blød og for hensynsfuld?
  • Har dine medarbejdere en tendens til at hvile på laurbæerne, når de har nået deres mål frem for at stræbe efter at nå det næste mål?

Hvis du kan svare ja til tre af de ovenstående, så er det et tegn på, at du måske er for sød en chef. 

Du kan godt stille høje krav – og være sød 

At stille høje krav og sætte ambitiøse mål er ikke lig med at indføre en militant ledelsesstil med 100 armbøjninger som straf, hvis en medarbejder ikke når sit mål. Det handler blot om at holde fast i målet, også selvom dine medarbejdere ikke når det i første omgang. 

Forskning viser nemlig også, at de ledere der udviser medfølelse overfor medarbejdere, der begår fejl, er både mere respekteret og vellidte. Der er ingen modsætning mellem at holde fast i et mål og samtidig udvise empati, hvis en medarbejder ikke når det fastsatte mål.  

Sådan kan du stille flere krav 

Du kan sagtens være både vellidt og respekteret på én gang, men det kræver, at du tør sætte svære og inspirerende mål og stille højere krav. 

1. Sæt nogle klare entydige mål for hver medarbejder, og følg jævnligt op på dem. Spørg ind til, hvordan det går. Vis medarbejderen, at opgaven er vigtig både for dig og for jeres fælles mål. 

Læs om, hvordan du forventningsafstemmer med dine medarbejdere 

2. Hold fast i målene, også selvom en af dine medarbejdere ikke når det. Spørg i stedet din medarbejder, hvorfor han ikke nåede sit mål, og find ud af, hvad han mangler for at kunne nå dem. Er det viden, kompetencer – eller blot motivation? 

Læs mere om at motivere medarbejdere der ikke lever op til forventningerne

3. Øv dig i at give negativ feedback. Undgå følelser, og hold dig til fakta. Og sørg for at medarbejderen ved, hvad der skal ske, så det ikke er en overraskelse.  

Læs mere om at give konstruktiv feedback her

Frit oversat fra en artikel fra BBC Future: Why you don’t want a nice boss

 

Læs også: 

Sådan håndterer du brølere med medfølelse

4 trin til at styrke motivationen med et ”hvorfor”

Seneca: Dine medarbejdere er ikke ansat til at trives

 

Skribentinfo

Kommentarer