Afdæk ansøgers kompetencer

Det giver de bedste resultater at tage udgangspunkt i nogle af situationer, ansøgeren har stået i. Eksempelvis ved at bede vedkommende genfortælle en særlig kritisk situation - og hvordan han eller hun håndterede den. Det kan fx være, hvordan ansøgeren har reageret over for andre, der har optrådt uhensigtsmæssigt.

Skribentinfo

Det er kort sagt bedre at spørge "hvad gjorde du, da.." end "hvad ville du gøre, hvis..".

De erfaringsbaserede spørgsmål har flere fordele. De giver ansøgeren mulighed for at beskrive sine handlinger præcist og nuanceret. De giver ansættelsesudvalget et fælles grundlag for selv at vurdere kompetencerne. Og sidst men ikke mindst: Man får en mere troværdig information om ansøgerens måde at handle på, end hvis man spurgte mere hypotetisk – som fx "Hvad ville du gøre, hvis du mødte på arbejde og hørte, at to af dine medarbejdere har skændtes tidligere på dagen?"

Risikoen ved teoretiske eller hypotetiske spørgsmål er, at den velforberedte ansøger kan give "lærebogssvar", dvs. fagligt eller politiske korrekte svar. Det siger måske mere om, hvilke ledelsesbøger ansøgeren har læst end om hans eller hendes typiske handlemønster eller ledelsesstil.

Desuden kan ansættelsesudvalget ikke uden videre tage ansøgerens egen fortolkning af sine styrker og svagheder for gode varer. Ansøgeren kan både komme til at over- eller undervurdere egne evner.

Når udvalget har hørt ansøgerens refleksioner over de virkelige hændelser, kan det bedre selv drage sine konklusioner.

Interviewer man en ansøger uden forudgående ledelseserfaring, kan interviewet tage udgangspunkt i andre situationer, hvor ansøgeren har haft mulighed for at demonstrere de kompetencer, der kræves i jobbet.

Ledere der lykkes

Undersøgelsen "Ledere der lykkes 2" har fundet frem til syv kernekompetencer hos de ekstraordinært dygtige ledere i kommuner og regioner. Til hver kompetence er der udviklet en række spørgsmål, som er gode til at afdække, i hvor høj grad ansøgeren mestrer kompetencen.

Til kompetencen "strategisk zoom" kan man fx stille spørgsmål som:

 • Prøv at beskrive din erfaring med at udvikle og implementere strategi?

 • Er der dele af arbejdet, du har været særlig optaget af?

 • Hvad var nemt, og hvad var svært?

 • Kan du give et eksempel på, at du som leder lykkes med både den daglige ledelse af et område og samtidig havde overskud til at tænke strategisk fremadrettet?

 • Hvordan holdt du styr på begge dele på én gang?

 • Hvilken indflydelse havde dine strategiske overvejelser på din daglige ledelse?

 • Var der særlige forhold ved din daglige ledelse, som spillede ind i dine ideer om fremtiden?

 • Hvordan sikrer du dig, at du har det fornødne overblik i komplicerede sager?

 • Kan du give et eksempel på, hvor det lykkedes dig at afdække alle vigtige forhold i en sag?

 • Kan du tilsvarende fortælle om en situation, hvor du ikke havde fået det hele med?

 • Var der særlig viden, der kom til at spille en afgørende rolle?

Gå tilbage til interviewmetoder

Gå tilbage til startsiden: "Guide til lederrekruttering"

Skribentinfo

Kommentarer